DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/1/52/139356

ТЕХНІЧНЕ ТА ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

S. А. Horelyshev, О. H. Bondarenko, D. S. Baulin, А. А. Poberezhnyi

Анотація


Проведено аналіз проблемних питань, пов’язаних з технічним та тиловим забезпеченням частин і підрозділів Національної гвардії України. Запропоновано основні шляхи вирішення цих проблем. Для аналізу використано досвід військовослужбовців, що виконують обов’язки у складі бойових підрозділів.


Ключові слова


технічне забезпечення; тилове забезпечення; Національна гвардія України

Повний текст:

PDF

Посилання


Comments.ua Коментарі [Електронний ресурс] / АТО виявила критичний стан тилового забезпечення Збройних Сил. – Порошенко – Режим доступу : www/ URL: http://ua.comments.ua/money/235330-ato-viyavila-kritichniy-stan-tilovogo.html (дата звернення: 20.12.2014). – Назва з екрана.

Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления [Текст] : в 2 т. / Г. К. Жуков.  М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – Т. 1.  2002.  415 с.

Мейтин, А. И. Тыловое обеспечение войск Советской Армии в Афганистане (1979–1989 гг.) [Текст] / А. И. Мейтин, А. Г. Турков. – С Пб. : ВАТТ, 2010. – 391 с.

МО РФ, ГШ ВС России. Применение Ограниченного контингента советских войск для оказания военной помощи правительству Афганистана (декабрь 1979 г. – февраль 1989 г.) [Текст]. – М. : Воениздат, 1993. – 287 с.

Воздушно-космическая оборона [Електронний ресурс] / Особенности оперативного (боевого), морально-психологического, технического и тылового обеспечения советских и российских войск в локальных войнах и вооруженных конфликтах. – Режим доступу : http://www.vko.ru/ biblioteka/osobennosti-operativnogo-boevogo-moralno-psihologicheskogo-tehnicheskogo-i-tylovogo (дата звернення: 20.12.2014). – Назва з екрана.

Публикации о конфликте в Чечне [Електронний ресурс] / В тылу затишья не бывает. – Режим доступу : http://www.memo.ru/ hr/hotpoints/N-Caucas/ch99/000606/kz0606a.htm (дата звернення: 20.12.2014). – Назва з екрана.

Трунов, П. И. Чеченский конфликт. Истоки, развитие. Тактика вооруженных формирований [Текст] : учеб.-метод. пособие / П. И. Трунов, Ю. С. Васильев. – М. : МГТУ “Станкин”, 2001. – 69 с.

Родионов, А. А. Современный опыт тылового обеспечения при ведении боевых действий [Текст] / А. А. Родионов, И. С. Аверин // Наука и военная безопасность. Научно-теоретическое приложение. – Вып. 3. – Минск : Воениздат, 2006. – С. 51–54.

Резяпов, Н. Основные аспекты развития системы тылового обеспечения ВС США [Текст] / Н. Резяпов // Зарубежное военное обозрение. – 2012. – Вып. 3. – С. 24–29.

Владимиров, В. Тыловое обеспечение механизированной дивизии Сухопутных войск США [Текст] / В. Владимиров // Зарубежное военное обозрение. – 1990. – Вып. 3. – С. 21–27.

Ролін, І. Ф. Обґрунтування основних структурно-функціональних характеристик системи тилового забезпечення угруповання Національної гвардії України [Текст] / І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2014. – № 2. – С. 28–36.

Романченко, І. С. Погляди на розвиток системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України [Текст] / І. С. Романченко, В. О. Шуєнкін // Наука і оборона. – 2007. – № 4. – С. 22–27.

Хазанович, О. І. Система матеріально-технічного забезпечення. Ретроспектива розвитку та напрямки удосконалення [Текст] / О. І. Хазанович // Наука і оборона. – 2007. – № 1. – С. 53–57.

Бондаренко, О. Г. Проблеми організації продовольчого забезпечення за умови спільного залучання частин (підрозділів) внутрішніх військ МВС України та інших силових структур відомств до проведення спеціальної операції [Текст] / О. Г. Бондаренко, С. П. Павлов, О. Г. Касім // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. – Вип. 1 (23). – Х. : ХУПС ім. Івана Кожедуба, 2010. – С. 184–187.

Радзиевский, А. И. Танковый удар [Текст] / А. И. Радзиевский. – М. : Воениздат, 1977. – 269 с.

Адан, А. На берегах Суэца: воспоминания израильского генерала о войне Судного дня [Текст] / А. Адан. – М. : Воениздат, 1992. – 165 с.

Національна гвардія України [Електронний ресурс] / До Нацгвардії почали надходити пересувні пункти розміщення, обігріву та відпочинку особового складу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vv.gov.ua/news (дата звернення: 20.12.2014). – Назва з екрана.
Copyright (c) 2019 S. А. Horelyshev, О. H. Bondarenko, D. S. Baulin, А. А. Poberezhnyi

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР