DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/4/51/139652

МЕТОДИКА РАНЖИРУВАННЯ РАЙОНІВ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У РАЗІ ОДНОЧАСНОГО ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ У КІЛЬКОХ РЕГІОНАХ ДЕРЖАВИ

М. М. Аdаmchuk, Yu. P. Babкоv, V. М. Batsamut

Анотація


На основі аналізу методів вибору та розставлення пріоритетів, елементів теорії управління ризиками запропоновано методику ранжирування районів службово-бойового призначення для сил Національної гвардії  України у разі одночасного виникнення кризових ситуацій у кількох регіонах держави.


Ключові слова


угруповання Національної гвардії України; показники важливості; критерії важливості; пріоритет; ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Полторак, С. Т. Математична модель залучення резервів військових частин внутрішніх військ з урахуванням оперативної обстановки у районах їх постійної дислокації та важливості завдань у районах призначення [Текст] / С. Т. Полторак, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2013. – № 1. – С. 83–90.

Городнов, В. П. Спосіб розрахунку ступеня важливості основних ознак протиправної діяльності у пунктах пропуску через державний кордон [Текст] / В. П. Городнов, О. А. Біньковський, В. А. Кириленко // Честь і закон. – 2008. – № 2. – С. 35–39.

Использование метода расстановки приоритетов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elibrary.ru/item.asp?id=9172558. – Назва з екрана.

Богданович, В. Ю. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України [Текст] : в 4 т. Т. 4. Воєнна безпека держави і шляхи її забезпечення / В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида, Є. Д. Скулиш. – Львів : Акад. Сухопутних військ, 2012. – 464 с.

Застосування принципу Парето при оптимізації динаміки процесів енергозбереження [Текст] / Л. В. Малинська, В. П. Дубіщев, С. М. Малинський, В. І. Іщук // Економіка і регіон. – 2013. – № 1 (38). – С. 49–54.

Матриця Ейзенхауера для складання списку справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://how-to-do.org/matrytsa-ejzenhauera. – Назва з екрана.

Методы и принципы расстановки приоритетов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bbcont.ru/business/rasstavit-prioritety-v-rabote-princip-eizenhauera.html

Про Національну гвардію України [Електронний ресурс] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

Тарасова, К. І. Методологічні засади кількісної оцінки ризиків [Текст] / К. І. Тарасова // Наукові записки. – 2013. – № 3. – С. 367–372. – (Серія “Економіка”).

Белай, С. В. Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень [Текст] / С. В. Белай // Честь і закон. – 2008. – № 4. – С. 25–30.

Управління ризиками. Методи оцінки ризику [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/17190512/bzhd/ upravlinnya_rizikam _metodi_otsinki_riziku. – Назва з екрана.

Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст] / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.
Copyright (c) 2021 М. М. Аdаmchuk, Yu. P. Babкоv, V. М. Batsamut

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР