DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/4/51/139662

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

S. М. Osipenko

Анотація


Розглянуто порядок обґрунтування параметрів плану постачання матеріальних засобів для військових частин на основі застосування оптимізаційних моделей.


Ключові слова


матеріальне забезпечення; задача оптимізації; математична модель; вартість поставки; надійність постачання; алгоритм розв’язання задачі оптимізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Про вдосконалення централізованого матеріально-технічного забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ України [Текст] : наказ МВС України № 1337 від 11.11.2003 р.

Про затвердження Інструкції щодо порядку забезпечення з’єднань, військових частин, установ та навчальних закладів внутрішніх військ МВС України військовим майном [Текст] : наказ командувача внутрішніх військ МВС України № 131 від 03.04.2003 р.

Гаджинский, А. М. Логистика [Текст] : учебник / А. М. Гаджинский. – М. : Дашков и К0, 2004. – 432 с.

Сисоєв, В. В. Вибір постачальників за критерієм надійності постачань [Текст] / В. В. Сисоєв, Ю. І. Кушнерук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – № 2. – C. 157–162.

Формалізована модель матеріального забезпечення військ (сил) [Текст] / В. І. Білєтов, В. І. Галаган, К. В. Панадій, С. В. Бондарчук // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – К. : НУО України ім. Івана Черняховського, 2014. – № 1 (50). – С. 48–53.

Плоткин, Б. К. Экономико-математические методы и модели в управлении материальными ресурсами [Текст] : учеб. пособие / Б. К. Плоткин. – С Пб. : Ун-т экономики и финансов, 1992. – 63 с.
Copyright (c) 2021 S. М. Osipenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР