DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/4/51/139670

ЕТАПИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. H. Komisarov

Анотація


Розглянуто комплекс заходів інформаційного супроводження службово-бойової діяльності. Розкрито зміст процесу інформаційного супроводження, визначено особливості на кожному його етапі.


Ключові слова


службово-бойова діяльність; інформація; інформаційне суспільство інформаційне супроводження

Повний текст:

PDF

Посилання


Гусарєв, С. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2005. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-8102.html. – Назва з екрана.

Алексеев, С. С. Общая теория права : в 2 т. [Текст] / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. л-ра, 1982. – Т. 1.

Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст]. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. – С. 1415.

Необхідність посилення інформаційно-роз’яснювального супроводження реформ [Електронний ресурс] // ЛІГА:ЗАКОН. Правовые известия. Официоз. Правительство. – Режим доступу : http://news.ligazakon.ua/news/ 2010/12/1/34290.htm. – Назва з екрана.

What is Litigation Support? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wisegeek. com/what-is-litigation-support.htm. – Назва з екрана.

Jury Simulation [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://trialpractice.com/ jurysim.htm. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2020 О. H. Komisarov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР