DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/2/49/139688

МОДЕЛЮВАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УГРУПОВАННЯ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ СТОХАСТИЧНИХ МЕРЕЖ ВІДКРИТОГО ТИПУ

H. А. Drobakha, V. V. Obriadin, H. М. Miroshnychenko, P. V. Pistriak, R. О. Honchar, L. V. Rozanova

Анотація


Запропоновано використання математичного апарату стохастичних мереж відкритого типу для визначення показника ефективності службово-бойового застосування об’єднаного угруповання сил охорони правопорядку. Надано методику визначення значень елементів матриці ймовірностей передач щільностей потоку подій (протиправних актів) по вузлах (військових частинах) стохастичної мережі (району проведення антитерористичної операції).


Ключові слова


об’єднане угруповання сил охорони правопорядку; антитерористична операція (АТО); стохастичні мережі відкритого типу

Повний текст:

PDF

Посилання


Шмаков, О. М. Роль внутрішніх військ у збройному конфлікті [Текст] / О. М. Шмаков, Г. М. Мірошниченко // Честь і закон. – 2010. – № 1. – С. 17–20.

Вентцель, Е. С. Теория случайных процессов и её инженерные приложения [Текст] : [учеб. пособие для втузов] / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – 4-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 2007. − 479 с.

Гражданская война в Сирии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru. wikipedia. org/wiki/

Денисов, А. А. Теория больших систем управления [Текст] : [учеб. пособие для ВУЗов] / А. А. Денисов, Д. Н. Колесников. – Л. : Энергоиздат, 1982. – 288 с.

Городнов, В. П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений войск ПВО [Текст] / В. П. Городнов. – Харьков : ВИРТА, 1987. – 380 с.

Овчаренко, В. В. Методика оцінювання існуючого рівня підготовленості військовослужбовців підрозділу спеціального призначення внутрішніх військ до виконання бойових завдань по знешкодженню озброєних злочинців [Текст] / В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 45–51.

Дробаха, Г. А. Представление системы огня группировки ПВО в виде совокупности стохастических сетей / Г. А. Дробаха, В. В. Обрядин // Збірник наукових праць ХВУ. – Х. : ХВУ, 1999. – № 4 (26). – С. 78–81.

Оцінка можливих втрат особового складу підрозділів внутрішніх військ під час виконання службово-бойових завдань [Текст] / В. В. Обрядін, В. І. Тробюк, Р. Л. Решетило, П. В. Пістряк // Честь і закон. – 2008. – № 2. – С. 7–10.

Хамзатов, М. М. Влияние концепции сетецентрической войны на характер современных операций [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. http://pentagonus.ru/publ/

Антонець, В. В. Задача раціонального розміщення нарядів з охорони громадського порядку під час виконання завдань патрульно-постової служби [Текст] / В. В. Антонець, В. В. Обрядін, П. В. Пістряк // Честь і закон. – 2012. – № 1. – С. 38–40.
Copyright (c) 2021 H. А. Drobakha, V. V. Obriadin, H. М. Miroshnychenko, P. V. Pistriak, R. О. Honchar, L. V. Rozanova

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР