DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/2/49/139710

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

О. S. Kolesnichenko, S. А. Horelyshev, N. А. Kazyanina

Анотація


Запропоновано комплексний підхід до визначення рівня психологічної готовності. Авторами наведено результати власного експериментального дослідження психологічної готовності військовослужбовців внутрішніх військ МВС України до службово-бойової діяльності в екстремальних умовах.


Ключові слова


психологічна готовність; військовослужбовець; екстремальні умови; рівняння регресії; службово-бойова діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдурахманов, Р. А. Психологические последствия воздействия боевой обстановки [Текст] / Р. А. Абдурахманов, С. И. Съедин. – М. : Наука, 1992. – 185 с.

Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Психологический аспект [Текст] / М. И. Виноградова, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Пономаренко. – Минск : БГУ, 1998. – 148 с.

Деркач, А. А. Профессионализм деятельности в особых и экстремальных условиях [Текст] / А. А. Деркач, С. Гремлинг, С. Ауэрбах. – М. : РАГС, 1998. – 223 с.

Лебедев, В. И. Экстремальная психология [Текст] / В. И. Лебедев. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 431 с.

Смирнов, А. А. О психологической подготовке к труду [Текст] / А. А. Смирнов // Избранные психологические труды. – М. : Педагогика, 1987. – Т. 1. – 229 с.

Столяренко, А. М. Экстремальная психопедагогика [Текст] : учеб. пособие для ВУЗов / А. М. Столяренко. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2002. – С. 288–293.
Copyright (c) 2020 О. S. Kolesnichenko, S. А. Horelyshev, N. А. Kazyanina

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР