DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/1/48/139715

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ВОГНЕВОЇ ПІДТРИМКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ БАТАЛЬЙОНУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

А. А. Koval

Анотація


Запропоновано вдосконалену, більш адекватну, ніж відомі моделі, стохастичну модель динаміки зміни математичного сподівання відносної кількості уражених бойових одиниць противника у дуельній вогневій протидії. Метою розроблення цієї моделі є визначення математичного сподівання відносної кількості уражених бойових одиниць противника. Відмінність такої моделі від відомих моделей полягає у тому, що вона враховує також зміну інтенсивності впливу сторін у процесі бою, технічну готовність засобів до бою, своєчасність відкриття вогню тощо. Практичне значення моделі полягає у наданні командиру дієвого інструменту, за допомогою якого він зможе коригувати прийняті рішення, оцінюючи ефективність засобів вогневої підтримки.


Ключові слова


модель; засоби вогневої підтримки; спеціальні військові дії

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція розбудови внутрішніх військ МВС України на період до 2015 року [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 29.11.2006 р. № 1167. Режим доступу : http://www.vv.gov.ua

Стрельба и управление огнем наземной артиллерии / В. В. Куренков, В. И. Юнкеров, А. А. Бедрин, П. С. Часовский ; под ред. А. С. Круковского. – М. : Воениздат, 1976. – 542 с.

Обрядін, В. В. Математична модель оцінювання втрат у бою з урахуванням чинників організації систем розвідки та управління, зразків озброєння, впливу факторів несподіваності та введення резервів [Текст] / В. В. Обрядін, В. В. Антонець, В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2012. – № 4. – С. 17–26.

Вентцель, Е. С. Исследование операций [Текст] / Е. С. Вентцель. – М. : Сов. радио, 1972. 430 с.

Кpаснощеков, П. С. Математические модели в исследовании операций [Текст] / П. С. Краснощеков. – М. : Знание, 1984. 62 с.

Клименко, В. М. Розpобка імітаційно-навчальної моделі бою механізованого батальйону в обоpоні [Текст] / В. М. Клименко, В. М. Оленєв // Науково-технічний збірник Одеського інституту Сухопутних військ. – Одеса, 1996. – № 3. – 108 с.

Чудаков, Ю. В. Основы оценки эффективности огневого поражения противника силами и средствами РВ и А Сухопутных войск [Текст] / Ю. В. Чудаков. – Л. : ВАА, 1990. – 64 с.
Copyright (c) 2021 А. А. Koval

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР