DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/1/48/139718

ПОСТАЧАННЯ ПРОДОВОЛЬСТВА У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ З УРАХУВАННЯМ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА РИНКОВИХ ЧИННИКІВ

S. P. Tkachenko, О. G. Bondarenko, V. P. Vasilenko

Анотація


Розглянуто задачу вибору форм управління постачанням продовольства у внутрішніх військах з урахуванням воєнно-економічних та ринкових чинників. Запропоновано методичний апарат вибору централізованої чи децентралізованої форми управління постачанням продовольства на основі порівняльних  методів воєнно-економічного аналізу.


Ключові слова


централізована та децентралізована форма управління постачанням продовольства; воєнно-економічні та ринкові чинники

Повний текст:

PDF

Посилання


Про вдосконалення централізованого матеріально-технічного забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 11.11.2003 р. № 1337. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

Про затвердження Положення про Департамент ресурсного забезпечення МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 27.12.2001 р. № 1181. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти [Електронний ресурс] : Закон України від 22.02.2000 р. № 1490-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

Дундуков, В. Г. Закупочная логистика: армейский вариант [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Дундуков, В. И. Оспищев. – М. : Риск, 1998. – С. 43–46.

Мальнєв, В. В. Підстави щодо напрямків реформування системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України [Текст] / В. В. Мальнєв, В. Г. Дундуков, І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2003. – № 2. – С. 6–11.

Василенко, В. П. Воєнно-економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. П. Василенко. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 138 с.

Про затвердження Положення про продовольче забезпечення ВВ МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 12.09.2012 р. № 290. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

Маркетинг [Текст] / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др. ; под ред. А. Н. Романова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.
Copyright (c) 2020 S. P. Tkachenko, О. G. Bondarenko, V. P. Vasilenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР