Provisions supply Interior Troops with account military-economic and market factors

Authors

  • S. P. Tkachenko Головне управління внутрішніх військ МВС України, Ukraine
  • О. G. Bondarenko Академія внутрішніх військ МВС України, Ukraine
  • V. P. Vasilenko Академія внутрішніх військ МВС України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/1/48/139718

Keywords:

a centralized and decentralized form of food supply management, military-economic and market factors

Abstract

The problem of optional variants of provision supply management to the troops considering military – economic and marketing factors is studied. The set of methods to choose centralized and decentralized forms of provision supply supervision on the basis of comparative methods of military – economic analysis is proposed.

Author Biographies

S. P. Tkachenko, Головне управління внутрішніх військ МВС України

Ткаченко Сергій Петрович заступник начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС України з матеріально-технічного забезпечення – начальник логістики

О. G. Bondarenko, Академія внутрішніх військ МВС України

Бондаренко Олександр Геннадійович – кандидат наук з державного управління, доцент, начальник кафедри тилового забезпечення Академії внутрішніх військ МВС України

V. P. Vasilenko, Академія внутрішніх військ МВС України

Василенко Валерій Петрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства Академії внутрішніх військ МВС України

References

Про вдосконалення централізованого матеріально-технічного забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 11.11.2003 р. № 1337. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

Про затвердження Положення про Департамент ресурсного забезпечення МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 27.12.2001 р. № 1181. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти [Електронний ресурс] : Закон України від 22.02.2000 р. № 1490-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

Дундуков, В. Г. Закупочная логистика: армейский вариант [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Дундуков, В. И. Оспищев. – М. : Риск, 1998. – С. 43–46.

Мальнєв, В. В. Підстави щодо напрямків реформування системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України [Текст] / В. В. Мальнєв, В. Г. Дундуков, І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2003. – № 2. – С. 6–11.

Василенко, В. П. Воєнно-економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. П. Василенко. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 138 с.

Про затвердження Положення про продовольче забезпечення ВВ МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 12.09.2012 р. № 290. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

Маркетинг [Текст] / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др. ; под ред. А. Н. Романова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

Issue

Section

Articles