DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/1/48/139719

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБЛЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

І. F. Rolin

Анотація


У ході змістовного опису, в якому викладаються характерні для процесів тилового забезпечення закономірності, розроблено вихідну основу для подальших етапів формалізації моделі обґрунтування системи тилового забезпечення оперативних дій угруповання внутрішніх військ.


Ключові слова


угруповання внутрішніх військ; модель системи тилового забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Голушко, И. М. Основы моделирования и автоматизации управления тылом [Текст] / И. М. Голушко, М. В. Варламов. – М. : Воениздат, 1982. – 237 с.

Шуєнкін, В. О. Метод оцінення ефективності матеріально-технічного забезпечення через рівень запобіжного збитку військ (сил) [Текст] / В. О. Шуєнкін // Наука і оборона. – 2003. – № 2. – С. 34–37.

Шуєнкін, В. О. Метод визначення ефективності системи управління матеріально-технічним забезпеченням військ (сил) [Текст] / В. О. Шуєнкін // Наука і оборона. – 2003. – № 4. – С. 18–22.

Ткаченко, В. В. Військовий тил [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ткаченко. – К. : Нац. акад. оборони України, 2000. – Ч. І. Основи військового тилу. – 308 с.

Ролін, І. Ф. Аналіз системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України [Текст] / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 75–82.

Овсиевич, Б. Л. Модели формирования организационных структур [Текст] : монография / Б. Л. Овсиевич. – Л. : Наука, 1979. – 158 с.

Мильнер, Б. З. Теория организации [Текст] : учебник / Б. З. Мильнер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 558 с.

Городнов, В. П. Математическое моделирование, оценка эффективности и синтез организационных структур предприятий [Текст] : монография / В. П. Городнов, О. В. Фык ; Нар. укр. акад. – Х. : НУА, 2005. – 192 с.

Ролін, І. Ф. Методичні положення щодо визначення показників і критерію ефективності функціонування системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ [Текст] / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов // Системи озброєння та військової техніки. – 2013. – Вип. 4 (36). – С. 151–156.

Ролін, І. Ф. Методичний підхід до визначення навантаження на систему тилового забезпечення дій внутрішніх військ під час проведення режимно-карантинних заходів [Текст] / І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2011. – № 4. – С. 54–63.

Ролін, І. Ф. Моделювання оперативно-тилової обстановки під час дій угруповання внутрішніх військ у протидиверсійній спеціальній операції [Текст] / І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2012. – № 3. – С. 36–47.
Copyright (c) 2021 І. F. Rolin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР