Methodical approach to the development of simulation justification model of the logistic support system of the Interior Troops grouping

Authors

  • І. F. Rolin Академія внутрішніх військ МВС України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/1/48/139719

Keywords:

group of internal troops, model of the system of logistics

Abstract

During rich in content description in that to expound the characteristic conformities to law for logistic support processes, was developed an initial base for subsequent stages of the formalization of the logistic support system of operative actions of Interior Troops grouping.

Author Biography

І. F. Rolin, Академія внутрішніх військ МВС України

Ролін Ігор Федорович – кандидат військових наук, доцент, докторант Академії внутрішніх військ МВС України

References

Голушко, И. М. Основы моделирования и автоматизации управления тылом [Текст] / И. М. Голушко, М. В. Варламов. – М. : Воениздат, 1982. – 237 с.

Шуєнкін, В. О. Метод оцінення ефективності матеріально-технічного забезпечення через рівень запобіжного збитку військ (сил) [Текст] / В. О. Шуєнкін // Наука і оборона. – 2003. – № 2. – С. 34–37.

Шуєнкін, В. О. Метод визначення ефективності системи управління матеріально-технічним забезпеченням військ (сил) [Текст] / В. О. Шуєнкін // Наука і оборона. – 2003. – № 4. – С. 18–22.

Ткаченко, В. В. Військовий тил [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ткаченко. – К. : Нац. акад. оборони України, 2000. – Ч. І. Основи військового тилу. – 308 с.

Ролін, І. Ф. Аналіз системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України [Текст] / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 75–82.

Овсиевич, Б. Л. Модели формирования организационных структур [Текст] : монография / Б. Л. Овсиевич. – Л. : Наука, 1979. – 158 с.

Мильнер, Б. З. Теория организации [Текст] : учебник / Б. З. Мильнер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 558 с.

Городнов, В. П. Математическое моделирование, оценка эффективности и синтез организационных структур предприятий [Текст] : монография / В. П. Городнов, О. В. Фык ; Нар. укр. акад. – Х. : НУА, 2005. – 192 с.

Ролін, І. Ф. Методичні положення щодо визначення показників і критерію ефективності функціонування системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ [Текст] / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов // Системи озброєння та військової техніки. – 2013. – Вип. 4 (36). – С. 151–156.

Ролін, І. Ф. Методичний підхід до визначення навантаження на систему тилового забезпечення дій внутрішніх військ під час проведення режимно-карантинних заходів [Текст] / І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2011. – № 4. – С. 54–63.

Ролін, І. Ф. Моделювання оперативно-тилової обстановки під час дій угруповання внутрішніх військ у протидиверсійній спеціальній операції [Текст] / І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2012. – № 3. – С. 36–47.

Issue

Section

Articles