Method of determining the rational structure of groups of troops (forces) to perform security tasks

Authors

  • М. М. Аdаmchuk Академія внутрішніх військ МВС України, Ukraine
  • А. Yu. Babкоv Управління державної охорони України, Ukraine
  • Ye. H. Bashkatov Академія внутрішніх військ МВС України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/1/48/139720

Keywords:

method of hierarchy analysis, linear programming method, normative method, grouping of troops

Abstract

On the basis of the analytic hierarchy process, methods and linear programming method proposed regulatory decision-making method for the formation of groups of troops (forces) to perform security tasks.

Author Biographies

М. М. Аdаmchuk, Академія внутрішніх військ МВС України

Адамчук Максим Миколайович – старший викладач кафедри управління повсякденною діяльністю та служби штабів Академії внутрішніх військ МВС України

А. Yu. Babкоv, Управління державної охорони України

Бабков Андрій Юрійович – співробітник Управління державної охорони України

Ye. H. Bashkatov, Академія внутрішніх військ МВС України

Башкатов Євген Геннадійович – кандидат військових наук, начальник кафедри управління повсякденною діяльністю та служби штабів Академії внутрішніх військ МВС України

References

Про Національну гвардію України [Електронний ресурс] : Закон України від 13.03.2014 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Демидов, Б. Методы военно-научных исследований [Текст] / Б. Демидов. – М. : Изд-во ВИРТА ПВО им. Говорова Л. А., 1987. – 486 с.

Теорія прийняття рішень органами військового управління [Текст] : монографія / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. – Х. : ХУПС, 2008. – 545 с.

Протасенко, К. О. Система критеріїв і показників застосування внутрішніх військ у разі запровадження правового режиму надзвичайного стану [Текст] / К. О. Протасенко // Честь і закон. − 2011. − № 1. − С. 32–36.

Бабак, С. А. Використання методу аналізу ієрархій для визначення змісту завдань угрупованням, з’єднанням та частинам внутрішніх військ у ході їх службово-бойового застосування [Текст] / С. А. Бабак, В. М. Бацамут // Честь і закон. − 2006. − № 2. − С. 38–41.

Хірх-Ялан, В. І. Метод аналізу ієрархій для оцінки пріоритетності показників стану місцевості в районі відповідальності для прийняття рішення на розміщення підрозділу [Текст] / В. І. Хірх-Ялан // Збірник наукових праць / Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. − К., 2013. − № 39. − С. 353−359.

Полторак, С. Т. Математична модель залучення резервів військових частин внутрішніх військ з урахуванням оперативної обстановки у районах їх постійної дислокації та важливості завдань у районах призначення [Текст] / С. Т. Полторак, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2013. – № 1. – С. 83–90.

Грешилов, А. А. Математические методы принятия решений [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. Грешилов. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. – 584 с.

Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст] / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.

Адамчук, М. М. Сценарний підхід до формування угруповання внутрішніх військ для виконання завдань з реагування на надзвичайні ситуації [Текст] / М. М. Адамчук, Ю. П. Бaбков, В. М. Бацамут // Честь і закон. − 2013. − № 4. − С. 25–33.

Бацамут, В. М. Автоматизація процесу прийняття рішення на застосування сил військ при ускладненні оперативної обстановки [Текст] / В. М. Бацамут, С. А. Бабак, О. П. Добраниця // Честь і закон. − 2005. − № 3. − С. 11−17.

Issue

Section

Articles