DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/1/48/139721

ГРОМАДЯНСЬКІ СВОБОДИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ: ПОСИЛЕНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА КОМПЕНСАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ

S. S. Semenov, О. V. Gromyko, S. A. Falko

Анотація


Зроблено спробу розглянути коло актуальних проблем, пов’язаних з обмеженням загальнолюдських свобод військовослужбовця, і визначити наявні важелі для компенсації цих втрат з метою підвищення його громадянського статусу.


Ключові слова


права людини; громадянські свободи; військовослужбовець

Повний текст:

PDF

Посилання


Замошкин, Ю. А. Частная жизнь, частный интерес, частная собственность [Текст] / Ю. А. Замошкин // Вопросы философии. – 1991. – № 1. – С. 8–13 ; № 2. – С. 3–12.

Кант, И. Критика чистого разума : 6 ч. в 6 т. [Текст] / И. Кант. – М. : Мысль, 1964. – Т. 3. – С. 118–341.

Пашинський, В. Конституційні права військовослужбовців: класифікація та обмеження [Текст] / В. Пашинський // Право України. – 2006. – № 1. – С. 65–69.

Толстой, Л. Н. Война и мир. Эпилог [Текст] / Л. Н. Толстой // Собр. соч. в 12 т. – М. : Правда, 1984. – Т. 6. – С. 243–354.
Copyright (c) 2019 S. S. Semenov, О. V. Gromyko, S. A. Falko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР