DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/4/47/141242

СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

М. М. Adamchuk, Yu. P. Babkov, V. М. Batsamut

Анотація


На основі аналізу методів сценарного підходу, що застосовується у процесі стратегічного управління, запропоновано спосіб формування сил та засобів внутрішніх військ з реагування на надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру.


Ключові слова


сценарій; сценарне планування; угруповання внутрішніх військ

Повний текст:

PDF

Посилання


Довбня, В. В. Охорона і оборона життєво важливих об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства в умовах режиму надзвичайного стану [Текст] / В. В. Довбня, Є. Л. Амелін // Честь і закон. − 2011. − № 1. − С. 14–17.

Ролін, І. Ф. Методичний підхід до визначення навантаження на систему тилового забезпечення дій внутрішніх військ під час проведення режимно-комендантських заходів [Текст] / І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2011. – № 4. – С. 56–65.

Орлов, М. М. Характеристика диверсійно-розвідувальних сил суміжних з Україною держав як потенційних об’єктів розвідки внутрішніх військ під час дій у територіальній обороні [Текст] / М. М. Орлов, Р. О. Гончар, О. В. Лисенко // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 19–25.

Полторак, С. Т. Актуальність налагоджування міжнародного військово-наукового співробітництва внутрішніх військ МВС України з вирішення проблемних питань внутрішньої безпеки [Текст] / С. Т. Полторак, О. О. Морозов, Т. А. Сутюшев // Честь і закон. – 2012. – № 2. – С. 16–23.

Напрямок удосконалювання системи інформаційно-психологічної протидії у внутрішніх військах шляхом створення структури для моделювання та попередження негативних ситуацій [Текст] / В. І. Воробйов, В. Л. Петров, С. В. Бєлай, О. Д. Черкашин // Честь і закон. – 2010. – № 1. – С. 82–87.

Богданович, В. Ю. Теоретичні основи, методи й технології забезпечення національної безпеки України [Текст] / В. Ю. Богданович. – Л. : АСВ, 2012. – Т. 1. – 627 с.

Горбун, В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки [Текст] : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

Сценарне планування. Вісім кроків методики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://ua-referat.com/Сценарне планування. Вісім кроків методики. – Назва з екрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 р. “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України від 29.12.2012 р. № 771/2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/2012

Мезосередовище організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://www.0ck.ru/menedzhment_i_trudovye_otnosheniya/mezoseredovishhe_organizac.html – Назва з екрана.

Методи сценарного прогнозування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://buklib.net/books/24508/ – Назва з екрана.

Планування та фінансування робіт з надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://www.studsell.com/ view/115450/90000 – Назва з екрана.

Богданович, В. Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення [Текст] / В. Ю. Богданович. – К. : Тираж, 2003. – 322 с.

Типове положення про територіальну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20093-93 – Назва з екрана.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI [Текст] // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89.

Говоруха, В. В. Державне управління цивільно-військовими відносинами в Україні: теоретичні засади та механізми [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Говоруха Віктор Володимирович ; Укр. акад. держ. управління при Президентові України ; Харк. філіал. – Х., 2001. – 233 с.

Полторак, С. Т. Математична модель залучення резервів військових частин внутрішніх військ з урахуванням оперативної обстановки у районах їх постійної дислокації та важливості завдань у районах призначення [Текст] / С. Т. Полторак, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2013. – № 1. – С. 83–90.
Copyright (c) 2020 М. М. Adamchuk, Yu. P. Babkov, V. М. Batsamut

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР