Providing military formations with human resources in peace time under conditions of limited financing

Authors

  • М. М. Medvid

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/143925

Abstract

The  mechanism  of providing the military  formations  with  human  resources  in  peace  time under conditions  of  limited  financing  and  state  transformation  into  market  economy  is  proved.  The  considered  mechanism  gives  the possibility to avoid regional  disproportions  in recruiting  the  military  personnel  on  the  contract  basis.

References

Медвідь М. М. Методологічні засади

кадрового забезпечення військових формувань /

М. М. Медвідь // Честь і закон. – 2010. – № 4. –

С. 55–61.

Про Державну програму переходу

Збройних Сил України до комплектування

військовослужбовцями, які проходять військовуМ. М. Медвідь. Забезпечення військових формувань трудовими ресурсами

у мирний час за умов обмеженого фінансування

Честь і закон № 1/2011

службу за контрактом : указ Президента України

від 17.04.2002 р. № 348/2002 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Про рішення Ради національної безпеки і

оборони України від 26 верес. 2008 р. “Про

невідкладні завдання щодо підвищення

обороноздатності України” : указ Президента

України від 10.01.2009 р. № 2/2009 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon.rada.gov.ua.

Професіоналізація української армії:

громадська думка // Додаток до журналу

[Національна безпека і оборона. – 2008. – № 5]. –

с.

Разумцев О. Г. Комплектування Збройних

Сил України: досвід, проблеми, перспективи /

О. Г. Разумцев // Стратегічна панорама. – 1998. –

№ 3–4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.niss.gov.ua/book/panorama/razum.htm

Про оборону України : закон України від

12.1991 р. № 1932-XII // Відомості Верховної

Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

Центри комплектування // Офіційний вебсайт Центру комплектування ЗС України

військовослужбовцями за контрактом

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://kontraktnik.mil.gov.ua/centers.php?lang=ua

Про затвердження Положення про

територіальний центр комплектування

військовослужбовцями за контрактом : постанова

Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 р.

№ 1054 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon.rada.gov.ua.

Медвідь М. М. Регіональні особливості

мотивації призову на військову службу за

контрактом у внутрішніх військах МВС України /

М. М. Медвідь // Збірник наукових праць НА

ДПС України. – Хмельницький, 2008. – № 43. –

Ч. ІІ. – С. 219–222.

Медвідь М. М. Комплектування силових

структур України військовослужбовцями за

контрактом шляхом залучення офіцера до

навчально-виховного процесу середньої школи /

М. М. Медвідь // Вісник НТУ “Харківський

політехнічний інститут”. – 2009. – № 6. – С. 61–69.

Медвідь М. М. Безоплатна вища освіта –

вирішальний мотив призову на військову службу

за контрактом на сучасному етапі реформування

внутрішніх військ МВС України / М. М. Медвідь //

Збірник наукових праць НА ДПС України. –

Хмельницький, 2008. – № 44. – Ч. ІІ. – С. 182–185.

Emmanuel Fevre. Évaluation du système

d’un déroulement de carrière sous-dossier troupes de

l’interrieur d’Ukraine : compte-rendu de l’activité 3.3

du projet de jumelage, intitulé “Introduction et

développement d’une gestion de qualité dans la

police Ukrainienne”. – Rapport TACIS

UA/2007/PCA/JH/10, 2009. – Р. 23.

Issue

Section

Articles