Construction the complex of mathematical models and tasks to substantiate the participation of the Interior Troops military units in special-purpose operation

Authors

  • М. О. Yermoshin
  • S. P. Kupin
  • Yе. G. Bashkatov
  • А. О. Pozhydaev

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/143926

Abstract

Key issues concerning decision-making on participation of the Interior Troops military unit in a special-purpose operation with application of the complex of mathematical models and tasks are defined.

References

Городнов В. П. Методи кількісної оцінки

рішень і моделювання службово-бойових дій

частин і підрозділів внутрішніх військ /

В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС України,

– 265 с.

Про внутрішні війська МВС України : закон

України від 26.03.1992 р. № 2236-ХІІ // Відомості

Верховної Ради України. – 1992. – Ст. 397.

Єрмошин М. О. Пропозиції щодо рішення

командира військової частини внутрішніх військ

на участь у припиненні масових заворушень /

М. О. Єрмошин, І. Ю. Бірюков, С. П. Купін //

Честь і закон. – 2010. – № 1. – С. 31–38.

Томкив И. О. Оперативно-тактические

расчеты, применяемые в соединениях, частях и

подразделениях внутренних войск /

И. О. Томкив. – Х. : Акад. ВВ МВС України,

– 116 с.

Синтез адаптивних структур системи

зенітного ракетно-артилерійського прикриття

об’єктів і військ та оцінка її ефективності :

моногр. / [А. Я. Торопчин, І. О. Кириченко,

М. О. Єрмошин, Г. А. Дробаха, М. П. Долина]. –

Х. : ХУ ПС, 2006. – 348 с.

Issue

Section

Articles