DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/143927

ВИЗНАЧЕННЯ РАЙОНУ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСНИХ МІСЦЬ ЗНАХОДЖЕННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБРОЙНОГО ФОРМУВАННЯ ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО КОНТАКТУ З НИМ НА ЗОВНІШНЬОМУ РУБЕЖІ БЛОКУВАННЯ

V. V. Obryadin, V. Yu. Panchenko, L. V. Rozanova

Анотація


Запропоновано математичну модель визначення району розподілу ймовірнісних місць
знаходження групи незаконного збройного формування (НЗФ), що висувається в район збройного
конфлікту після встановлення попереднього контакту з ним на зовнішньому рубежі блокування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Колесніков В. О. Розвиток поглядів на

підготовку та проведення спеціальних операцій

у збройних конфліктах / В. О. Колесніков,

А. М. Кривошеєв. – Суми : Мрія, 2004. − 280 с.

“Почему нас одолели дикие моджахеды?”

Аналитический обзор по вопросам снабжения

НЗФ Чечни / Агентство федеральных

расследований России [Электронный ресурс]. −

Режим доступа : http://www .flb.ru.

Эволюция форм и способов ведения

боевых действия. Исследование опыта ведения

боевых действий 40-й А в Афганистане

[Электронный ресурс]. − Режим доступа :

http://army.lv/ru/Evolyutsiya-form-i-sposobovvedeniya-boevih-deystviy.

Бірюков І. Ю. Визначення кордонів

району блокування, в якому можлива зустріч

розвідувально-пошукової групи з НЗФ

противника / І. Ю. Бірюков, В. В. Обрядін,

В. Ю. Панченко // Честь і закон. – 2010. – № 2.

– С. 31–36.

Довбня В. В. Оцінка можливостей

підрозділів спеціального призначення щодо

проведення пошуку / В. В. Довбня,

В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2005. – № 4. –

С. 11–16.

Абчук В. А. Поиск объектов / В. А. Абчук,

В. Г. Суздаль. – М. : Сов. радио, 1977. – 336 с.

Городнов В. П. Модель визначення

ймовірних маршрутів руху порушників

кордону поза пунктами пропуску через

державний кордон / В. П. Городнов,

В. А. Кириленко, Р. Г. Коротаєв // Збірник

наукових праць НАДПС. – 2008. – № 47/1. –

Ч. 2. – С. 35–41.

Вентцель Е. С. Теория случайных

процессов и ее инженерные приложения /

Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М. : Высш.

шк., 2007. – 479 с.

Кудрявцев Е. М. MATHCAD 2000.

Символьное и численное решение

разнообразных задач / Е. М. Кудрявцев. – М. :
Copyright (c) 2019 V. V. Obryadin, V. Yu. Panchenko, L. V. Rozanova

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР