DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/143933

ВПЛИВ ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА АРМІЙ ДАВНИНИ НА РІЗНОВИДИ БОЙОВОГО ШИКУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

V. P. Varakuta, О. V. Glazkov

Анотація


Визначено вплив воєнного мистецтва армій давнини на вибір різновидів бойового шикування
підрозділів внутрішніх військ залежно від поставленого службово-бойового завдання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх

військ з воєнно-наукових питань / О. М. Шмаков.

– Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – С. 26.

Методична підготовка (методика організації

та проведення практичних видів занять

командиром підрозділу з тактичної підготовки

внутрішніх військ) : навч. посіб. / І. Ф. Ролін,

О. Д. Каверін, В. В. Довбня та ін. – Х. : Акад. ВВ

МВС України, 2009. – С. 194.

Методика тактичної підготовки внутрішніх

військ : навч.-метод. посіб. / І. Г. Радванський,

В. І. Троб’юк, О. В. Лавніченко та ін.; за заг. ред.

С. Т. Полторака. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС

України, 2005. – С. 265.

Кудряшов В. В. Методика тактикоспециальной подготовки : учебник /

В. В. Кудряшов, Б. И. Мельничук и др. – М. :

Воениздат, 1983. – С. 280.

Організація і методика проведення занять з

тактико-спеціальної підготовки з використанням

засобів індивідуального захисту та активної

оборони : навч. посіб. / В. В. Говоруха,

М. О. Кечев, О. В. Лиходій та ін. – Х. : Військ.

ін-т НГУ, 1997. – С. 52.

Корж В. П. Техніка застосування гумової

палиці. Прийоми самозахисту : метод. посіб. /

В. П. Корж, Л. М. Українець. – К. : МВС України,

Центр. Рада ФСТ “Динамо” України, 2003. – С. 113.

Варакута В. П. Історія війн та військового

мистецтва / В. П. Варакута. – Х. : Акад. ВВ МВС

України, 2009. – С. 16–66.
Copyright (c) 2019 V. P. Varakuta, О. V. Glazkov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР