DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/2/143961

ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ СИЛ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПО ЗАВДАННЯХ НА ПІДСТАВІ ПРОГНОЗУ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЙОНІ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ЗУМОВЛЕНОГО ФАКТОРАМИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

V. V. Yemanov, Ye. G. Bashkatov

Анотація


Наведено підхід до раціонального розподілу сил внутрішніх військ по завданнях на підставі
прогнозу оперативної обстановки у районі надзвичайного стану, зумовленого факторами соціальнополітичного характеру.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про правовий режим надзвичайного стану : закон України від 16.03.2000 р. № 2501-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 10.

Про введення в дію Тимчасового положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України : наказ МВС від 05.07.2005 р. № 521 (П. 4.11.19).

Єманов В. В. Методика прогнозування тенденцій змін оперативної обстановки посадовими особами військової частини внутрішніх військ в умовах надзвичайного стану, зумовленого факторами соціально-політичного характеру / В. В. Єманов // Честь і закон. – 2010. – № 3. – С. 54–60.

Башкатов Є. Г. Визначення підходів щодо формування переліку заходів та завдань військового командування в районі надзвичайного стану, зумовленого факторами соціально-політичного характеру / Є. Г. Башкатов, В. В. Єманов // Збірник наукових праць. – Хмельницький : НА ДПС України, 2010. – № 53. – С. 4–9.

Орлов М. М. Метод ситуаційного розподілу та оперативного управління силами охорони правопорядку під час підготовки і виконання завдань з припинення заворушень / М. М. Орлов // Честь і закон. – 2009. – № 3. – С. 64–75.

Кириченко С. О. Система управління Збройних Сил України: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку / С. О. Кириченко // Наука і оборона. – 2007. – № 3 – С. 13–18.
Copyright (c) 2020 V. V. Yemanov, Ye. G. Bashkatov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР