DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/4/143996

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ – КОМПЛЕКСНА ВИМОГА ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІД ЧАС СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ДІЙ ЧАСТИН (ПІДРОЗДІЛІВ) ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

М. М. Klimchuk

Анотація


Проведено стислий аналіз вимог до стійкості системи управління частинами (підрозділами)
внутрішніх військ під час службово-бойових дій і визначено підходи до її оцінювання відповідно до
умов функціонування та структури системи управління військами.
Ключові слова: система управління, стійкість, службово-бойові дії


Ключові слова


система управління, стійкість, службово-бойові дії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція розвитку внутрішніх військ

МВС України на період до 2015 року [Текст] :

наказ Міністра внутрішніх справ України

від 29.11.2006 р. № 1167.

Шмаков, О. М. Словник офіцера

внутрішніх військ з воєнно-наукових питань

[Текст] / О. М. Шмаков. – Х. : Акад. ВВ МВС

України, 2009. – 518 с.

Тактика [Текст] : підручник /

В. В. Вишняков, Г. А. Дробаха, А. А. Каленський,

Є. Б. Смірнов. – К. : Київський університет, 2009.

– 607 с.

Толубко, В. Б. Складові інформаційної

боротьби [Текст] / В. Б. Толубко, А. О. Рось //

Наука і оборона. – 2002. – № 2. – С. 23–28.

Руснак, І. С. Розвиток форм і способів

ведення інформаційної боротьби на сучасному

етапі [Текст] / І. С. Руснак, В. М. Телелим //

Наука і оборона. – 2000. – № 2. – С. 18–23.

Буря в пустыне и Свобода Ираку [Текст]

// Независимое военное обозрение. – 2003. –

№ 13. – С. 3.

Воробйов, Г. П. Методичні підходи до

обґрунтування перспективної структури

системи управління військами (силами)

[Текст] / Г. П. Воробйов // Збірник наукових

праць ОНДІ ЗС. – Х. : ОНДІ ЗС, 2006. –

№ 3 (5). – С. 3–15.

Орлов, М. М. Комплексна методика

аналізу системи управління силами охорони

правопорядку [Текст] / М. М. Орлов // Честь і

закон. – 2009. – № 2. – С. 26–39.

Орлов, М. М. Комплексна методика

синтезу системи управління силами охорони

правопорядку [Текст] / М. М. Орлов // Честь і

закон. – 2010. – № 1. – С. 26–39.

Теорія прийняття рішень органами

військового управління [Текст] : монографія /

[В. І. Ткаченко, Г. А. Дробаха, Є. Б. Смірнов,

та ін.]; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова //

Міністерство оборони України. – Х. : ХУ ПС,

– 545 с.

Надежность и эффективность в технике

[Текст] : справочник: в 10 т. / [ред. совет:

В. С. Авдуевский и др.]. – М. :

Машиностроение, 1998. – [в пер.] / [под общ.

ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова]. – 328 с.

Дробаха, Г. А. Формалізація задачі

опису перетворень для синтезу структури

інформаційної системи з використанням

розробленої абстрактної алгебри моделей

інформаційних структур [Текст] /

Г. А. Дробаха // Системи обробки інформації :

зб. наук. пр. / ХВУ. – Х., 2004. – Вип. 1. –

С. 55–61.
Copyright (c) 2019 М. М. Klimchuk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР