DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/4/143997

МОЖЛИВА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ЗУМОВЛЕНОГО ФАКТОРАМИ СОЦІАЛЬНОПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

О. М. Shmakov

Анотація


Обґрунтовано необхідність на території надзвичайного стану тимчасової адміністрації,
оперативного штабу при ній, об’єднаного оперативного штабу при комендантові території та
оперативних штабів органів внутрішніх справ, а також наведено функції цих органів управління.


Ключові слова


тимчасова адміністрація, комендант території, оперативний штаб, об’єднаний оперативний штаб, спеціальні сили, військові сили.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про правовий режим надзвичайного

стану [Текст] : Закон України від 16.03.2000 р.

№ 1550-ІІІ // Відомості Верховної Ради

України. − 2000. − № 23. – Ст. 176.

Про правові засади цивільного захисту

[Текст] : Закон України від 24.06.2004 р.

№ 1859-IV [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http: // zakon.rada.gov.ua

Про внутрішні війська МВС України

[Текст] : Закон України від 26.03.1992 р.

-XII // Відомості Верховної Ради України.

– 1992. – № 29. – Ст. 397 [із змінами,

внесеними згідно із Законом № 1381-XIV

від 13.01.2000 р.].

Про дії органів, підрозділів внутрішніх

справ, з’єднань, військових частин внутрішніх

військ, вищих навчальних закладів

Міністерства внутрішніх справ України з

ліквідації масових заворушень [Текст] : проект

настанови МВС України. – К. : МВС України,

– 28 с.

Положення про територіальну оборону

України [Текст] : указ Президента України від

03.1998 р. № 225/98 (у ред. від 02.10.2001 р.

№ 918/2001). – 16 с.

Наставление по планированию и

подготовке сил и средств органов внутренних

дел и внутренних войск МВД России к

действиям при чрезвычайных обстоятельствах

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :

reformat-net.narod.ru/pk/prikaz-mvd-870-2002

Новиков, А. М. Методология [Текст] :

учеб. пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков.

– М. : СИНТЕГ. – 668 с.

Сурмин, Ю. П. Теория систем и

системный анализ [Текст] : учеб. пособие /

Ю. П. Сурмин. – К. : МАУП, 2003. – 368 с.

Маскон, М. Х. Основы менеджмента

[Текст] : пер. с англ. / М. Х. Маскон,

М. Альберт, Ф. Хедуори. − М. : Дело, 1992. −

с.

Куликов А. С. Тяжелые войны [Текст] /

А. С. Куликов. – М. : Война и мир букс, 2002. –

с. ; ил.
Copyright (c) 2021 О. М. Shmakov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР