DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/4/144002

СПРОЩЕНА МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ МАРШУ

V. А. Muzichuk, L. V. Rozanova

Анотація


Запропоновано нову методику прогнозування готовності підрозділу до виконання завдань після
здійснення маршу.
Застосовуючи наведену спрощену методику розрахунку маршу, можливо в значно короткий строк
розрахувати марш з урахуванням фактичного стану автомобільної техніки підрозділу (військової
частини).


Ключові слова


спрощена методика, прогнозування маршу з урахуванням фактичного стану автомобілів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вентцель, Е. С. Теория вероятностей

[Текст] / Е. С. Вентцель. – М. : Высш. шк.,

– 576 с.

ДСТУ 3433-96. Надійність техніки.

Моделі відмов. Основні положення [Текст]. –

К. : Держстандарт, 1998. – 92 с.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки.

Терміни та визначення [Текст]. – К. :

Держстандарт України, 1995. – 92 с.

Настанова з автомобільної служби

внутрішніх військ МВС України [Текст]. – К.,

– 150 с.

Бабков, Ю. П. Основы теории

надежности, технического обслуживания и

ремонта вооружения и боевой техники [Текст] /

Ю. П. Бабков, Г. В. Иванец, Н. П. Клещеногов.

– Х. : ХВУ, 1996. – 236 с.

Ковтун, А. В. Надійність озброєння та

бойової техніки [Текст] : конспект лекцій /

А. В. Ковтун. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС

України, 2005. – 86 с.

Музичук, В. А. Методика прогнозування

маршу підрозділів і частин внутрішніх військ

МВС України з ремонтом засобів руху в ході

маршу [Текст] / В. А. Музичук // Честь і закон.

– 2004. – № 1. – С. 56–60.

Музичук, В. А. Розрахунок маршу

підрозділів технічного забезпечення військової

частини внутрішніх військ МВС України з

врахуванням можливих відмов засобів руху в

ході маршу [Текст] / В. А. Музичук,

Ю. П. Бабков // Збірник наукових праць. – Х. :

Військ. ін-т ВВ МВС України, 2004. – № 1-2

(3-4). – С. 23–25.
Copyright (c) 2020 V. А. Muzichuk, L. V. Rozanova

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР