DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/4/144186

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА СИСТЕМУ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЙ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РЕЖИМНО-КОМЕНДАНТСЬКИХ ЗАХОДІВ

І. F. Rolin

Анотація


Розроблено методичний підхід до визначення обсягу потреб у заходах тилового забезпечення дій
внутрішніх військ МВС України, який ураховує умови тилової обстановки у разі надзвичайних
ситуацій соціально-політичного характеру регіонального та загальнодержавного рівнів.


Ключові слова


система тилового забезпечення, режимно-комендантські заходи, тилова обстановка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Тыловое обеспечение войск (сил) в

операциях [Текст] / Академия ГШ ВС СССР. –

М. : Воениздат, 1983. – С. 71–87; 90–103.

Войсковой и армейский тыл [Текст] :

учебник // Н. А. Малюгин, А. К. Мыльников,

В. И. Янов и др. – М. : Воениздат, 1986. – 296 с.

Голушко, И. М. Основы моделирования и

автоматизации управления тылом [Текст] /

И. М. Голушко, Н. В. Варламов. – М. : Воениздат,

– 237 с.

Ткаченко, В. В. Військовий тил [Текст] :

навч. посіб. / В. В. Ткаченко. – Ч. 1. Основи

військового тилу. – К. : НАО України, 2000. –

с.

Шмаков, О. М. Роль внутрішніх військ

у збройному конфлікті [Текст] / О. М. Шмаков,

Г. М. Мірошниченко // Честь і закон. – 2010. –

№ 1. – С. 17–20.

Приходько, І. І. Визначення загальних

утрат особового складу при виконанні

службово-бойових завдань в особливий період

[Текст] / І. І. Приходько // Честь і закон. – 2007. –

№ 2. – С. 35–40.
Copyright (c) 2021 І. F. Rolin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР