DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/4/144189

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

М. М. Orlov, R. О. Gonchar

Анотація


Обґрунтовано порядок формування організаційно-інформаційних систем військового призначення з
урахуванням вимог до формування таких систем, завдань, які на них покладені, умов їх функціонування
й особливостей циркуляції інформації за мирного та воєнного часу.


Ключові слова


система управління, система розвідки, модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акофф, Р. О целеустремленных системах

[Текст] / Р. Акофф, Ф. Эмери. – М. : Сов. радио,

– 272 с.

Перегудов, Ф. И. Введение в системный

анализ [Текст] : учеб. пособие /

Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. – М. : Высш.

шк., 1989. – 367 с.
Copyright (c) 2020 М. М. Orlov, R. О. Gonchar

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР