DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/4/144190

СИНТЕЗ КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

V. Е. Lisitsin, S. V. Yaroshenko

Анотація


Розглянуто проблеми синтезу даних, які отримані з різних джерел для спеціалізованої
геоінформаційної системи (ГІС) внутрішніх військ. Запропоновано практичну реалізацію підходу до
наповнення електронної карти місцевості просторовими даними.


Ключові слова


ГІС, картографічні шари, каталог зображень, синтез просторових даних.

Повний текст:

PDF

Посилання


Оцінювання необхідності використання

геоінформаційних систем для інформаційного

забезпечення прийняття рішення командирами

оперативно-тактичної і тактичної ланок

управління внутрішніх військ та обґрунтування

вимог до геоінформаційної системи внутрішніх

військ МВС України [Текст] : звіт про НДР

(шифр – “Інструмент”) / Акад. ВВ МВС

України; кер. І. О. Кириченко; Інв. № 199. – Х.,

– 218 с.

Лісіцин, В. Е. Моделювання просторових

даних для електронних карт місцевості, які

використовуються для інформаційного

забезпечення внутрішніх військ МВС України

[Текст] / В. Е. Лісіцин, А. А. Побережний,

С. А. Горєлишев // Збірник наукових праць

Академії внутрішніх військ МВС України – Х.,

– Вип. 1(15). – С. 24–28.
Copyright (c) 2020 V. Е. Lisitsin, S. V. Yaroshenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР