СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ

Автор(и)

  • О. О. Illiuk

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/4/144191

Ключові слова:

моральний дух, морально-психологічний стан, людський фактор, людський потенціал, суспільна свідомість, самосвідомість.

Анотація

Досліджено причини розбіжностей авторських підходів до категорій, які характеризують
основні якості особового складу. Виявлено методологічні засади визначення морального духу та
морально-психологічного стану особового складу як складників людського фактора військових
формувань. Розроблено математичний апарат оцінювання людського фактора, класифікацію та
інтерпретацію отриманих показників.

Посилання

Каширин, В. П. Морально-психологическое

состояние личного состава подразделения

(части) / В. П. Каширин // Военная

психология: методология, теория, практика :

учеб.-метод. пособие / Р. А. Абдурахманов,

А. Я. Анцупов, Б. П. Бархаев и др. – М. :

Военный университет, 1998. [Электронный

ресурс]. – Режим доступа:

http://journal.sakhgu.ru/archive/2004-01-0.doc

http://www.psyinst.ru/library.php?part=article&id=

Хоменко, Е. А. Логика [Текст] : учеб.

пособие / Е. А. Хоменко. – 2-е изд. – М. :

Воениздат, 1976. – 208 с.

Алексеев, П. В. Философия [Текст] :

учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – 3-е

изд., перераб. и доп. – М. : ПБОЮЛ

Грачев С. М., 2001. – 608 с.

Алещенко, В. І. Морально-психологічне

забезпечення застосування військ (сил):

становлення та сутність [Текст] : навч.-метод.

посіб. / В. І. Алещенко. – К. : НАОУ, 1999. –

с.

Семенова, Н. П. Функциональные

особенности деятельности полушарий

головного мозга и проблемы развития личности

[Электронный ресурс] / Н. П. Семенова. –

Режим доступа:

http://journal.sakhgu.ru/archive/2004-01-0.doc

Канке, В. А. Философия. Исторический и

системный курс : учебник для вузов [Текст] /

В. А. Канке. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. :

Логос, 2005. – 376 с.

Філософія [Текст] : підручник / за заг. ред.

М. І. Горлача, Є. М. Мануйлова. – Х. : Модель

світу, 2001. – 664 с.

Філософія [Текст] : навч. посіб. /

Л. В. Губернський, І. Ф. Надольний,

В. П. Андрущенко та ін.; за ред.

І. Ф. Надольного. – 5-те вид., випр. та доп. – К. :

Вікар, 2005. – 455 с.

Причепій, Є. М. Філософія [Текст] :

підручник / Є. М. Причепій, А. М. Черній,

Л. А. Чекаль. – К. : Академвидав, 2007. – 592 с.

Ожегов, С. И. Словарь русского языка

[Текст] / С. И. Ожегов. – 8-е изд. – М. : Сов.

энцикл., 1970. – 900 с.

Великий тлумачний словник сучасної

української мови [Текст] / уклад. і голов. ред.

В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2002. –

с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті