DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144332

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В ІНТЕРЕСАХ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

V. S. Moldavchuk

Анотація


Розглянуто сутність, зміст і проблемні питання визначення факторів та умов суспільнополітичної обстановки, які безпосередньо або опосередковано впливають на діяльність внутрішніх військ. Визначено необхідність обґрунтування показників і критеріїв оцінювання стану суспільнополітичної обстановки, а також розроблення способів її оцінювання і прогнозування в інтересах виконання службово-бойових завдань внутрішніми військами.

Ключові слова


суспільно-політична обстановка, аналіз, оцінювання, прогнозування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аникин, В. И. Основные направления, методы прогнозирования и моделирования во внешнеполитической деятельности [Текст] / В. И. Аникин. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 205 с.

Бойові документи моральнопсихологічного забезпечення виконання службово-бойових завдань [Текст] : навч. посіб. / О. А. Савченко, В. С. Молдавчук, І. І. Ліпатов та ін. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – 106 с.

Бєлай, С. В. Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень [Текст] / С. В. Бєлай // Честь і закон. – 2008. – № 4. – С. 25–30.

Актуальні проблеми воєнної науки

ISSN 2078-7480. Честь і закон № 1 (44)/2013 10

Громова, Н. И. Основы прогнозирования [Текст] / Н. И. Громова. – М. : Академия Естествознания, 2006. – 112 с.

Кокошин, А. А. Прогнозирование и политика [Текст] / А. А. Кокошин. – М. : Мир, 2005. – 140 с.

Краснов, Б. И. Политический анализ, прогноз, технологии [Текст] : учеб. пособие / Б. И. Краснов, Г. И. Авцинова, И. А. Сосина ; под общ. ред. В. И. Жукова. – М. : МГСУ, 2002. – 235 с.

Настанова про дії органів, підрозділів внутрішніх справ, з’єднань, військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів МВС України з ліквідації масових заворушень [Текст] : наказ Міністра внутрішніх справ України № 1345 від 11.11.2003 р.

Жиганов, Э. Н. Моделирование и анализ политических процессов [Текст] / Э. Н. Жиганов. – М. : РУДН, 2009. – 189 с.

Про внутрішні війська МВС України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. № 2236-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Рабочая книга по прогнозированию [Текст] / [отв. ред. И. В. Бестужев-Лада]. – М. : ИС РАН, 2005. – 110 с. 11. Теорія прийняття рішень органами військового управління [Текст] : монографія / [В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, Г. А. Дробаха та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова]. – Х. : ХУ ПС, 2008. – 545 c. 12. Шмаков, О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2006. – № 2. – С. 9.
Copyright (c) 2020 V. S. Moldavchuk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР