DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144333

ДОЦIЛЬНА СТРУКТУРА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИНЕННЯ ВНУТРIШНIХ ВIЙСЬК

О. М. Shmakov

Анотація


Основнi напрями розвинення внутрішніх вiйськ розглядаються як єдина система поглядiв на їх будiвництво i застосування. Наводиться структура цiєї системи.

Ключові слова


структура основних напрямів розвинення; призначення, функції, завдання військ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська МВС України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-XXI // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397 (поточна редакція від 11.06.2009 р.).

Концепція розвитку внутрішніх військ МВС України на період до 2015 року [Текст] : наказ МВС України від 29.11.2006 р. № 1167.

Шмаков, О. М. Призначення і статус новостворюваної структури на базі внутрішніх військ МВС України [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2008. − № 1. – С. 3–11.
Copyright (c) 2020 О. М. Shmakov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР