DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144334

ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СКЛАДІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ДЕРЖАВИ У ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ В УМОВАХ ВТРУЧАННЯ МИРОТВОРЧИХ СИЛ

H. М. Miroshnychenko

Анотація


1. Про оборону України [Текст] : Закон України від 06.12.1991 р. № 1933-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 12 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI (803-17) від 25.12.2008 р., ВВР, 2009, № 19).

2. Про внутрішні війська МВС України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397 (із змінами, внесеними згідно із законами ... № 1381-XIV (1381-14) від 13.01.2000 р.).

3. Положення про територіальну оборону України [Текст] : указ Президента України від 27.03.1998 р. № 225 (у ред. від 02.10.2001 р. № 918/2001). – 16 с.

4. Шмаков, О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. –5-те вид.– Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 517 с.

 

 


Ключові слова


Організація Об’єднаних Націй, регіональні сили колективної безпеки, воєнна організація держави, оперативне з’єднання сил охорони правопорядку, збройний конфлікт, збройні сили опозиції, приватна воєнна компанія, диверсійно-терористичні дії, міжнародний тероризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Про оборону України [Текст] : Закон України від 06.12.1991 р. № 1933-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 12 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI (803-17) від 25.12.2008 р., ВВР, 2009, № 19).

Про внутрішні війська МВС України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397 (із змінами, внесеними згідно із законами ... № 1381-XIV (1381-14) від 13.01.2000 р.).

Положення про територіальну оборону України [Текст] : указ Президента України від 27.03.1998 р. № 225 (у ред. від 02.10.2001 р. № 918/2001). – 16 с.

Шмаков, О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. –5-те вид.– Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 517 с.
Copyright (c) 2020 H. М. Miroshnychenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР