DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144335

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ “БЕЗПЕКА” У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧ

S. О. Kashtelian

Анотація


Узагальнено сутність, зміст та структуру поняття “безпека” у контексті забезпечення національної безпеки України у прикордонній сфері. Визначені основні об’єктивні характеристики поняття безпеки. В узагальненому вигляді подані об’єкти і суб’єкти національної безпеки. Визначено сукупність дій щодо забезпечення безпеки. Ключові

Ключові слова


національна і прикордонна безпека, об’єкти і суб’єкти безпеки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Самолюк, В. Основи правознавства [Текст] : навч. посіб. / В. Самолюк, А. Філіп’єв, Р. Мартинюк. – Острог : Острозька академія, 2006. – 253 с.

Гусарєв, С. Д. Теорія права і держави [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко. – К. : Правова єдність, 2008. – 270 с.

Нижник, Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан, тенденції розвитку) [Текст] : навч. посіб. / Н. Р. Нижник, Г. П. Ситнік, В. Т. Білоус; за заг. ред. П. В. Мельніка. – Ірпінь, 2000. – 304 с.

Назаренко, В. О. Методологічні основи дослідження національної безпеки України в прикордонній сфері [Текст] / В. О. Назаренко, В. М. Серватюк, О. М. Ставицький // Труди університету : зб. наук. пр. / Національний університет оборони України. – К., 2011. – № 7 (106). – С. 22–30.

Стрельцов, А. А. Содержание понятия “обеспечение информационной безопасности” [Текст] / А. А. Стрельцов // Информационное общество. – 2001. – № 4. – С. 10–16.

Дзлиев, М. И. Проблемы безопасности: теоретико-методологические аспекты [Текст] / М. И. Дзлиев, А. Л. Романович, А. Д. Урсул. – М. : МГУК; Друг, 2001. – 187 с.
Copyright (c) 2020 S. О. Kashtelian

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР