DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144336

УТОЧНЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ТЕОРІЇ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

О. V. Lavnichenko, S. О. Hodlevskyi, К. Yu. Hunbin

Анотація


Наведено деякі підходи до обґрунтування понять виду, форми та способу службово-бойових дій внутрішніх військ під час виконання покладених на них завдань за рахунок введення певних відмітних ознак дій військ.

Ключові слова


вид службово-бойових дій, форма службово-бойових дій, спосіб службово-бойових дій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шмаков, О. М. Види, форми і способи діяльності та дій внутрішніх військ [Текст] / О. М. Шмаков, О. В. Лавніченко // Честь і закон. – 2006. – № 4. – С. 3–10.

Шмаков, О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 517 с.

Городнов, В. П. Форми і способи службово-бойових дій внутрішніх військ МВС України, їх класифікація [Текст] / В. П. Городнов, В. І. Воробйов // Честь і закон. – 2004. – № 2. – С. 9–10.

Беднов, Т. П. Некоторые аспекты уточнения понятий военного искусства [Текст] / Т. П. Беднов, А. В. Лазарев, Т. Е. Москвич // Военная мысль. – 2007. – № 7. – С. 14.
Copyright (c) 2020 О. V. Lavnichenko, S. О. Hodlevskyi, К. Yu. Hunbin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР