DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144340

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВІДКИ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБОРОНІ

М. М. Orlov, О. S. Nadtochyi, R. О. Honchar

Анотація


Обґрунтовано підходи до формування системи розвідки угруповання внутрішніх військ у  територіальній обороні з урахуванням складності завдань з розвідки та відсутності у повному обсязі методичного апарату щодо формування системи, здатної забезпечити орган управління розвідкою повними і достовірними даними про об’єкти розвідки у визначений директивний час.

Ключові слова


концепція, система розвідки, угруповання внутрішніх військ, територіальна оборона, модель, метод, спосіб, методика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Моисеев, Н. Н. Экология человека глазами математика [Текст] / Н. Н. Моисеев. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 252 с.

Локшкина, С. М. Краткий словарь иностранных слов [Текст] / С. М. Локшкина. – М. : Рус. яз., 1976. – 351 с.

Oversight and Guidance: The relevance of Parliamentary Oversight for the Security Sector and its Reform. A collection of articles on foundational aspects of parliamentary oversight of the security sector. DCAF document №

Edited by H. Born, P. Flurri and others. Brussels / Geneva 2003. – Р. 262.

Качинський, А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи [Текст] / А. Б. Качинський. – К., 2003. – 366 с.

Горбунов, Е. А. Самоорганизация систем и прогнозирование военно-политических, экономических и социальных аспектов [Текст] / Е. А. Горбунов. – К. : Ника-Центр, 2005. – 320 с.

Саганюк, Ф. В. Територіальна оборона: шляхи відродження [Електронний ресурс] / Ф. В. Саганюк, В. В. Гуменюк, Ю. Д. Макаров. – Режим доступу : http://defpol.org.ua/site/index.php/en/arhiv/kolonk aavtora/6815-2011-08-19-05-55-43

Захаров, В. Н. Алгоритмические методы решения задач оптимального планирования и управления [Текст] / В. Н. Захаров. – М. : Воен. акад. им. Дзержинского, 1989. – 329 с.

Орлов, М. М. Методичні основи реалізації можливостей органів управління військового призначення [Текст] : монографія / М. М. Орлов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – 326 с.
Copyright (c) 2020 М. М. Orlov, О. S. Nadtochyi, R. О. Honchar

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР