DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144345

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОГОВОРІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

О. V. Kryvenko, М. P. Urshajovych

Анотація


Обґрунтовано підходи до оцінювання ефективності договорів із забезпечення безпеки на основі критеріїв (індикаторів) оцінки

Ключові слова


договори, критерії (індикатори) та коефіцієнти, ефективність угоди.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про господарську діяльність у Збройних Силах України [Текст] : Закон України від 21.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48.

Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 р. № 1171.

Про затвердження Інструкції про порядок укладення та погодження договорів, обліку та використання коштів, отриманих від господарської діяльності військових частин [Текст] : наказ командувача внутрішніх військ МВС України від 14.03.2011 р. № 115.

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29.

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України [Текст] : Закон України від 24.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22 - 23.
Copyright (c) 2020 О. V. Kryvenko, М. P. Urshajovych

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР