DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/1/44/144348

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАЛУЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК З УРАХУВАННЯМ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЙОНАХ ЇХ ПОСТІЙНОЇ ДИСЛОКАЦІЇ ТА ВАЖЛИВОСТІ ЗАВДАНЬ У РАЙОНАХ ПРИЗНАЧЕННЯ

S. Т. Poltorak, Yu. P. Babkov, V. М. Batsamut

Анотація


Удосконалено математичну модель задачі визначення плану залучення оперативних резервів частин внутрішніх військ у разі одночасного виникнення кризових ситуацій у кількох регіонах країни, яка поряд з  транспортними витратами на здійснення маршу, рівнем складності оперативної обстановки у районах постійної дислокації військових частин також ураховує пріоритетність районів виконання завдань. Наведено приклад розв'язання задачі.

Ключові слова


план залучення, оперативний резерв військової частини, пункт службово-бойового призначення, пріоритетність пунктів службово-бойового призначення, рівень складності оперативної обстановки, математична модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Служебно-боевая и оперативно-служебная деятельность внутренних войск и органов внутренних дел в кризисных ситуациях [Электронный ресурс] : http://www.pravo.vuzlib.org/book_z305.html

Бабков, Ю. П. Математична модель визначення оптимального плану передислокації військового оперативного резерву військ з урахуванням складності оперативної обстановки у зонах відповідальності частин [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, М. М. Медвідь // Честь і закон. – 2004. – № 3. – С. 14–17.

Бабков, Ю. П. Визначення переліку інформаційно-розрахункових задач і моделей для перспективних комплексів засобів автоматизації різних ланок управління внутрішніх військ [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, Г. А. Дробаха // Честь і закон. – 2012. – № 1. – С. 64–70.

Методика оцінювання рівня складності оперативної обстановки у зонах відповідальності частини [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, С. В. Белай та ін. // Честь і закон. – 2005. – № 2. – С. 19–23.

Бацамут, В. М. Автоматизація процесу прийняття рішення на застосування сил військ при ускладненні оперативної обстановки [Текст] / В. М. Бацамут, С. А. Бабак, О. П. Добраниця // Честь і закон. – 2005. – № 3. – С. 11–17.

Бабак, С. А. Шляхи автоматизації управління з’єднаннями, частинами і підрозділами внутрішніх військ при організації та під час виконання службово-бойових завдань [Текст] / С. А. Бабак // Честь і закон. – 2003. – № 2. – С. 18–21.

Побережний, А. А. Використання геопросторової інформації у визначенні оптимального плану передислокації ВОРезу внутрішніх військ для забезпечення громадської безпеки під час проведення масових заходів [Текст] / А. А. Побережний, С. А. Горєлишев, О. М. Сальников // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2012. – Вип. 1. – С. 44–49.

Гольштейн Е. Г. Задачи линейного программирования транспортного типа [Текст] / Е. Г. Гольштейн, В. Б. Юдин. – М. : Наука, 1969. – 354 с.
Copyright (c) 2020 S. Т. Poltorak, Yu. P. Babkov, V. М. Batsamut

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР