DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/2/45/144359

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТИЛОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

О. H. Bondarenko, М. V. Getman

Анотація


Запропоновано й обґрунтовано методику оцінювання ефективності моделі управління тиловим забезпеченням внутрішніх військ МВС України.

Ключові слова


ефективність, управління, тилове забезпечення, територіальне управління, внутрішні війська.

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція розбудови внутрішніх військ МВС України на період до 2015 року [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 29.1

Кривенко, О. В. Стан та основні напрямки розвитку внутрішніх військ МВС України [Текст] / О. В. Кривенко // Честь і закон. – 2012. – № 2. – С. 4–10.

Городнов, В. П. Математическое моделирование, оценка эффективности и синтез организационных структур [Текст] : монография / В. П. Городнов, О. В. Фык ; Нар. укр. акад. – Х. : НУА, 2005. – 192 с.

Городнов, В. П. Теоретические основы моделирования микроэкономических и других процессов и систем [Текст] : монография / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВД Украины, 2008. – 484 с.

Городнов, В. П. Методология и организация научных исследований [Текст] : учеб. пособие / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВД Украины, 2009. – 216 с.

Сумма внутренних связей как показатель качества классификации [Текст] / В. Л. Куперштох, Б. Г. Миркин, В. А. Трофимов //

Автоматика и телемеханика. – 1976. – № 3. – С. 133–141.

Лумельский, В. Я. Группировка параметров на основе квадратной матрицы связи [Текст] / В. Я. Лумельский // Автоматика и телемеханика. – 1970. – № 1. – С. 133–143.

Миркин, Б. Г. Дискретные задачи классификации взаимосвязанных объектов [Текст] / Б. Г. Миркин // Вопросы анализа систем. – Новосибирск, 1974. – С. 66–77.

Минцберг, Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации [Текст] / Г. Минцберг ; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – С Пб. : Питер, 2002. – 515 с. – (Серия “Деловой бестселлер”).

Порохня, В. М. Моделювання економіки [Текст] / В. М. Порохня. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001. – 384 с.

Саати, Т. Аналитическое планирование. Организация систем [Текст] / Т. Саати, К. Кернс. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.

Советов, Б. Я. Моделирование систем [Текст] / Б. Я. Советов. – М. : Высш. шк., 1985. – 271 с.

Бондаренко, О. Г. Обґрунтування використання теорії моделювання організаційних структур для реформування системи управління тиловим забезпеченням службово-бойового застосування об’єднань внутрішніх військ МВС України оперативного рівня / О. Г. Бондаренко, С. П. Павлов // Честь і закон. – 2010. – № 3. – С. 66–40.

Методика та алгоритм синтезу організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням оперативнотактичного об’єднання ВВ МВС України при виконанні службово-бойових завдань / О. Г. Бондаренко, С. П. Павлов, С. О. Каплун, В. Г. Дундуков // Збірник наукових праць / ХУПС. – Х. : ХУПС, 2010. – Вип. 4 (26). – С. 97–101.

Приклад застосування теорії моделювання організаційних структур для розрахунку необхідних сил тилового забезпечення територіального командування внутрішніх військ МВС України під час виконання службово-бойових завдань оперативно-тактичного рівня / О. Г. Бондаренко, С. П. Павлов, О. Є. Забула та ін. // Честь і закон. – 2011. – № 3. – С. 57–62.
Copyright (c) 2020 О. H. Bondarenko, М. V. Getman

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР