DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/2/45/144361

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВОГО ОПЕРАТИВНОГО РЕЗЕРВУ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

V. P. Gorodnov, S. О. Pavlenko

Анотація


Розроблено методику опрацювання рекомендацій щодо розрахунку параметрів тилового забезпечення особового складу військового оперативного резерву для виконання службово-бойових завдань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Ключові слова


тилове забезпечення, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Тыловое обеспечение войск (сил) в операциях [Текст] / Академия ГШ ВС СССР. – М. : Воениздат, 1983. – С. 71–87 ; 90–103.

Войсковой и армейский тыл [Текст] : учебник / Н. А. Малюгин, А. К. Мыльников, В. И. Янов и др. – М. : Воениздат, 1986. – 296 с.

Ткаченко, В. В. Військовий тил [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ткаченко. – Ч. 1. Основи військового тилу. – К. : НАО України, 2000. – 308 с.

Тыловое и техническое обеспечение частей и подразделений Внутренних войск при чрезвычайных обстоятельствах и в военное время [Текст] : учеб. пособие / Харьк. высш. воен. уч-ще тыла МВД СССР. – Харьков, 1989. – С. 40–51.

Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 426 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/

Городнов, В. П. Вища математика (популярно, із прикладами) [Текст] : підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. П. Городнов; Нар. укр. акад. [каф. математики і мат. моделювання]. – Х. : НУА, 2005. – 384 с.
Copyright (c) 2021 V. P. Gorodnov, S. О. Pavlenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР