DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/2/45/144408

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН ТА ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ РОЗПОДІЛУ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ

Yu. І. Kushneruk, V. P. Vasylenko, V. H. Dundukov

Анотація


Пропонується методичний підхід до визначення рейтингу структурних підрозділів внутрішніх військ за  методом аналізу ієрархій на прикладі розподілу коштів на бойову підготовку.

Ключові слова


експертні методи, рейтинг, аналіз ієрархій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мунтіян, В. І. Економіка та оборонні витрати: аналіз зарубіжних досліджень і український шлях розвитку [Текст] / В. І. Мунтіян. – К. : НДФІ, 1998. – 464 с.

Евланов, Л. Г. Экспертные оценки в управлении [Текст] / Л. Г. Евланов, В. А. Кутузов. – М. : Экономика,1978. – 133 с.

Игнатьев, А. Ю. Применение метода экспертных оценок при разработке технологии принятия управленческих решений [Текст] / А. Ю. Игнатьев // Актуальные вопросы современного управления и статистики. – 2001. – Вып. 4. – С. 12–22.

Куренков, Н. И. Метод агрегирования многомерных данных [Текст] / Н. И. Куренков, Б. Д. Лебедев // Информационные технологии. – 2003. – № 2. – С. 24–29.

Куренков, Н. И. Энтропийные методы определения обобщенных характеристик систем [Текст] / Н. И. Куренков, Б. Д. Лебедев // ДАН. – Т. 365. – 1999. – № 3.

Ногин, В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход [Текст] / В. Д. Ногин. – М. : Физматлит, 2005.

Саати, Т. Аналитическое планирование. Организация систем [Текст] : пер. с англ. / Т. Саати, К. Кернс. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.
Copyright (c) 2019 Yu. І. Kushneruk, V. P. Vasylenko, V. H. Dundukov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР