DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/2/45/144412

МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙ НАТОВПУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВОЇ ФАЗИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

H. А. Drobakha, L. V. Rozanova

Анотація


ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Розглянуто методи моделювання дій натовпу, визначено їх недоліки. Запропоновано підходи до розроблення математичної моделі дії натовпу із застосуванням теорії клітинних автоматів, призначеної для дослідження поведінки натовпу під час руху і його зіткнення з перешкодами.

Ключові слова


моделювання натовпу, методи клітинних автоматів, моделі натовпу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Предтеченский, В. М. Проектирование зданий с учетом организации движения людских потоков [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. М. Предтеченский, А. И. Милинский. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Стройиздат, 1979. – 376 с.

Гребенников, Р. В. Модель поведения толпы на основе локальных потенциальных полей [Текст] / Р. В. Гребенников // Интеллектуальные информационные системы : вестн. Воронеж. гос. ун-та. – 2009. – Вып. № 1. – С. 46–50. – (Серия “Системный анализ и информационные технологии”).

Тоффоли, Т. Машины клеточных автоматов [Текст] / Т. Тоффоли, Н. Марголус. – М. : Мир, 1991. – 280 с.

Аптуков, А. М. Моделирование групповой динамики толпы, паникующей в ограниченном пространстве [Текст] / А. М. Аптуков, Д. А. Брацун // Вестн. Перм. гос. пед. ун-та. – 2009. – Вып. № 3 (29). – С. 18–23. – (Серия “Математика. Механика. Информатика. Механика. Математическое моделирование”).

Гребенников, Р. В. Обзор классических методов поведения толпы [Текст] / Р. В. Гребенников // Прикладные задачи моделирования и оптимизации. – Воронеж : ВГТУ, 2010. – С. 60.

Гребенников, Р. В. Обзор ADPLV и графоаналитического методов моделирования поведения толпы [Текст] / Р. В. Гребенников // Прикладные задачи моделирования и оптимизации. – Воронеж : ВГТУ, 2010. – С. 70.

Гребенников, Р. В. Способы оценки эффективности различных моделей поведения толпы [Текст] / Р. В. Гребенников // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. –2010. – Вып. № 1. – (Серия “Системный анализ и информационные технологии”).

Moroshita S. Evacuation of billboards based on pedestrian flow in the concourse of the station [Текст] / S. Moroshita, T. Shiraishi // Lecture notes in computer science. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2006. – № 4173. – Р. 716–719.

Гребенников, Р. В. Моделирование поведения толпы с использованием локальных скалярных полей [Текст] : дис. … канд. техн. наук / Р. В. Гребенников ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж , 2011. – 113 с.

Нейман, Дж. Теория самовоспроизводящих автоматов [Текст] / Дж. Нейман. – М. : Мир, 1971. – 381 с.

Михайловская, Т. В. Применение клеточных автоматов для математического моделирования фазового перехода в эвтектических сплавах [Текст] / Т. В. Михайловская // Системные технологии : регион. межвузов. сб. науч. тр. – 2007. – Вып. 5 (53). – С. 162–170.

Степанцов, М. Е. Математическая модель направленного движения группы людей [Текст] / М. Е. Степанцов // Математическое моделирование. – 2004. – Т. 16. – № 3. – С. 43–49.

Клеточные автоматы [Текст] : учеб.-метод. пособие / Г. Б. Астафьев, А. А. Короновский, А. Е. Храмов. – Саратов : ГосУНЦ “Колледж”, 2003. – 24 с.

Фізичне моделювання дії спецмашини для вилучення з натовпу особливо небезпечних груп [Текст] / О. П. Кондратенко, С. П. Мазін, Ю. О. Педько // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – № 1–2. – С. 16–20.
Copyright (c) 2021 H. А. Drobakha, L. V. Rozanova

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР