DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/2/45/144414

ІДЕНТИЧНІСТЬ І КАПЕЛАНСТВО В УКРАЇНІ

L. P. Nepipenko

Анотація


Здійснено осмислення взаємозв'язку проблеми кризи ідентичності та впровадження капеланства у межах специфіки соціокультурного розвитку сучасної України.

Ключові слова


ідентифікація, ідентичність, капеланство, соціалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Нагорна, Л. П. Ідентичність етнічна [Електронний ресурс] / Л. П. Нагорна // Енциклопедія історії України : Т. 3 : Е-Й / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України ; Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 2005. – 672 с. : іл. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Identychnist_et nichna

Нагорна, Л. П. Ідентичність національна [Електронний ресурс] / Л. П. Нагорна // Енциклопедія історії України : Т. 3 : Е-Й / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України ; Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 2005. – 672 с. : іл. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Identychnist_n acionalna

Козловець, М. А. Українська державність як чинник національної ідентифікації [Текст] / М. А. Козловець // Практична філософія. – 2012. – № 2. – С. 51–59.

Воропаєва, Т. Формування національної та релігійної ідентичності громадян України (1993–2010 рр.) [Електронний ресурс] / Т. Воропаєва. – Режим доступу : http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com _content&task= view&id=107

Татаренко, Т. Регіональний чинник у формуванні політичної ідентичності [Текст] / Т. Татаренко // Політичний менеджмент. – 2009. – № 4. – С. 51–60.

Непіпенко, Л. П. Проблема ідентичності у політичній культурі України [Текст] / Л. П. Непіпенко // Вісник Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – 2011. – Вип. 36. – С. 38–44. – (Серія “Філософія”).

Пристенский, В. Н. Западная ментальность и проблема инокультурного восприятия права [Текст] / В. Н. Пристенский // Социальногуманитарные знания. – 2009. – № 1. – С. 141–152.

Мороз, А. Світоглядні орієнтації молоді в контексті євроінтеграційної політики України [Текст] / А. Мороз // Політичний менеджмент. – 2009. – № 4. – С. 158–164.

Л. П. Непіпенко. Ідентичність і капеланство в Україні

ISSN 2078-7480. Честь і закон № 2 (45)/2013 87

Пивоваров, Ю. Чинники суспільнополітичної активності громадян України в дискурсі “розкол/розмежування” [Текст] / Ю. Пивоваров // Політичний менеджмент. – 2009. – № 4. – С. 61–71.

Климов, В. Проблеми і шляхи толерантизації міжконфесійних відносин [Текст] / В. Климов // Релігійна панорама. – 2010. – № 12. – С. 49–51.

Павленко, П. Імпорт релігійних потоків і національно-релігійні традиції в Україні [Текст] / П. Павленко // Релігійна панорама. – 2010. – № 12. – С. 51–55.

Здіорук, С. Перспективи об’єднання православ’я в Україні [Текст] / С. Здіорук // Релігійна панорама. – 2010. – № 12. – С. 57–59.

Яроцький, П. Православно-католицькі відносини і проблеми їх толентаризації [Текст] / П. Яроцький // Релігійна панорама. – 2010. – № 12. – С. 60–61.

Нельга, О. В. Політична нація – пріоритетна форма соціальної інтеграції в сучасній Україні: етнорелігійний контекст [Текст] / О. В. Нельга // Практична філософія. – 2011. – № 2. – С. 178–185.

Кравченко, Д. Украинская армия, как инструмент влияния в руках деструктивных культов [Электронный ресурс] / Д. Кравченко. – Режим доступа : http://kultam.net/rus/news/article-422

Сьомін, С. Церква і армія: партнерство чи поглинання? [Текст] / С. Сьомін // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 10. – С. 99–104.

Єленський, В. Духовний супровід у Збройних силах України: дискусії і перспективи [Текст] / В. Єленський // Людина і світ. – 2001. – № 11-12. – С. 2–8.

Гончаренко, Г. Православ’я і правопорядок [Текст] / Г. Гончаренко // Міліція України. – 2002. – № 5. – С. 18–19.

Петрушко, Ю. Пастир іде до курсантів [Текст] / Ю. Петрушко // Міліція України. – 2002. – № 5. – С. 18.

Василець, О. М. Релігія і армія: аналіз сучасних взаємовідносин [Електронний ресурс] / О. М. Василець. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nrzd/20 11_1/37.pdf

Коханчук, Р. “З нами Бог! І – Україна! ” [Текст] / Р. Коханчук // Військо України. – 2011. – № 4 [130]. – С. 44–45.

Концепція душпастирської опіки у Збройних Силах України [затв. наказом Міністра оборони України від 22.04.2011 р. № 220] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/index.php?part=council_ pastoral_care⊂=concepcia

Церква і суспільство в Україні: проблеми взаємовідносин [Текст] // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 10. – С. 2–65.

Положення про Раду у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України [затв. наказом Міністра оборони України від 17.03.2009 р. № 115] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/polozhennja-pro-radu-uspravah-dushpastirskoyi-opiki-pri-mindoc50635.html

Олександрія стане колискою модерного всеукраїнського капеланства [Електронний ресурс] // Берег Надії. – 2012. – 27 серп. – Режим доступу : http://alnet.com.ua/2012/08/27/9491/
Copyright (c) 2019 L. P. Nepipenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР