DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/1/144447

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ СЛУЖБОВОБОЙОВИХ ЗАВДАНЬ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ КОМПЛЕКТУВАННЯ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

V. Р. Gorodnov, А. V. Zozulya

Анотація


Розроблено методику, яка дозволяє оцінити ефективність виконання планових службово-бойових завдань частинами і підрозділами внутрішніх військ при комплектуванні військовослужбовцями військової служби за контрактом та військовослужбовцями строкової служби.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26.09.2008 року “Про невідкладні завдання щодо підвищення обороноздатності України”: указ Президента України № 2/2009 від 10.01.2009 р.

Державна програма переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом : указ Президента України № 2/2009 від 10.01.2009 р.

Шкідченко В. Деякі аспекти професіоналізації Збройних Сил України / В. Шкідченко // Національна безпека і оборона. – 2002. – № 5. – С. 2–6.

Ролін І. Ф. Сутність військового управління та порівняльна характеристика його регламентації у керівних документах військових формувань України (на прикладі внутрішніх військ МВС України) та Армії США / І. Ф. Ролін, О. М. Шаповал, Л. К. Стрілець // Честь і закон. – 2008. – № 4. – С. 18–24.

Положення про порядок проведення інспектувань і підсумкових перевірок у внутрішніх військах МВС України : наказ МВС України від 21.11.2003 р. № 1401.

Городнов В. П. Оцінка очікуваних змін чисельності підрозділів і частин внутрішніх військ МВС України при виконанні планових завдань з урахуванням переходу на контрактний принцип комплектування / В. П. Городнов, А. В. Зозуля // Честь і закон. – 2008. – № 3. – С. 39–43.
Copyright (c) 2020 V. Р. Gorodnov, А. V. Zozulya

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР