DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/1/144450

ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

S. N. Osypenko, S. A. Starodubtsev

Анотація


Розглянуто організаційно-методичні рекомендації щодо проведення зовнішнього контролю рівня відповідності підготовки випускників вищого військового навчального закладу вимогам до посади їх призначення за місцем служби і використання його результатів в управлінні навчальним процесом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про вищу освіту : закон України зі змінами згідно з № 2984-3 від 17.01.2002 р. // Відомості Верхов. Ради України, 2002. – № 20. – Ст. 134.

Методичний посібник для керівного професорсько-викладацького складу з організації контролю навчально-виховного процесу у вищих військових навчальних закладах МО України. – К., 1997. – 41 с.

Про розроблення державних стандартів вищої освіти : постанова КМУ № 1247 від 07.08.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // osvita. ua / legislation/visha _ osvita/3114.

Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Т. М. Чебан, Т. А. Калінська, І. О. Дмитрієнко. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 214 с.
Copyright (c) 2020 S. N. Osypenko, S. A. Starodubtsev

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР