DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/1/144451

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ (ПІДРОЗДІЛУ) ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З КОНВОЮВАННЯ ОСІБ СПЕЦКОНТИНГЕНТУ СПЕЦІАЛЬНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТА ПЕРЕВЕЗЕНЬ

S. І. Skripnyuk, V. V. Karplyuk

Анотація


Розглянуто питання визначення можливостей військової частини (підрозділу) з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних щодо виконання завдання з конвоювання осіб спецконтингенту різними видами спеціального транспорту. Запропоновано підходи до вибору раціонального виду спеціального транспорту та до проведення розрахунків його потреб для перевезень осіб спецконтингенту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксенов И. Я. Единая транспортная система : учеб. для вузов / И. Я. Аксенов. – М. : Высш. шк., 1991. – 383 с.

Бенсон Д. Транспорт и доставка грузов / Д. Бенсон, Дж. Уайтхед; пер. с англ. В. В. Космина. – М. : Транспорт, 1990. – 279 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; пер. с англ. В. Б. Боброва. – М. : Прогресс, 1991. – 736 с.

Шаталов Г. И. Методика выбора вида транспорта для доставки партии груза / Г. И. Шаталов, В. А. Фурсов // Сборник научных трудов / Сев.-Кавк. ГТУ. – 2008. – № 7. – С. 28–30. – (Серия “Экономика”).

Кравченко Е. А. Методика расчета потребности в подвижном составе для массовых перевозок грузов / Е. А. Кравченко, А. С. Горшков // Успехи современного естествознания. – 2004. – № 8. – С. 111.
Copyright (c) 2020 S. І. Skripnyuk, V. V. Karplyuk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР