DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/1/144453

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ НА ЛЮДИНУ АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

V. V. Melnikіvsky

Анотація


Наведено сучасні дані щодо механізму комплексної дії активних речовин, які призначені для використання як спеціальних засобів підрозділами силових структур, а також для самооборони. Викладено відомості про високу вибірковість прямої дії активних речовин на організм людини, подано розрахунки їх необхідної бойової концентрації (початкової і нестерпної) та коефіцієнти запасу безпеки активних речовин – складників засобів спеціального призначення типу “Терен-6”.
©


Повний текст:

PDF

Посилання


Загрядская А. П. Поражающие факторы газового оружия / А. П. Загрядская, С. И. Лебедев, А. Л. Федорцов и др. // Нижегородский. мед. журн. – 2000. – № 2. – С. 103 – 106.

Мельниківський В. В. Рекомендації по застосуванню спеціальних засобів сльозоточивої дії : навч.-метод. посіб. / В. В. Мельниківський, В. І. Плахотя, О. О. Тогочинський, А. В. Чухлатий. – Х. : ВІВВ, 2005. – 48 с.

Мохорт М. А. Токсикодинаміка подразнюючих речовин / М. А. Мохорт, О. Є. Левченко, Н. М. Серединська, Л. М. Киричок // Соврем. проблем. токсикологии. – 2003. – № 3. – С. 16–23.

Пашинян А. Г. Дерматологические аспекты изучения воздействия раздражающих и слезоточивых веществ на организм человека / А. Г. Пашинян, М. Г. Пашинян // Вестн. дерматол. венерол. – 1996. – № 6. – С. 25–26.

Александров В. Н. Отравляющие вещества : учеб. пособие / В. Н. Александров, В. И. Емельянов. – М. : Воениздат, 1990. – 271 с.

Бабаханян Р. В. Судебно-медицинские аспекты поражений средствами самообороны в аэрозольных упаковках, снаряженных капсаициноидами / Р. В. Бабаханян, Г. Н. Бинат, В. Д. Исаков, Л. А. Муковский // Суд.-мед. экспертиза. – 2001. – № 1. – С. 9–10.
Copyright (c) 2019 V. V. Melnikіvsky

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР