DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/2/144468

ВИЗНАЧЕННЯ КОРДОНІВ РАЙОНУ БЛОКУВАННЯ, В ЯКОМУ МОЖЛИВА ЗУСТРІЧ РОЗВІДУВАЛЬНО-ПОШУКОВОЇ ГРУПИ З НЕЗАКОННИМ ЗБРОЙНИМ ФОРМУВАННЯМ ПРОТИВНИКА

І. Yu. Birykov, V. V. Obryadin, V. Yu. Panchenko

Анотація


Запропоновано математичну модель визначення кордонів району блокування, в якому можлива зустріч розвідувально-пошукової групи з рухомою групою незаконного збройного формування противника, що висувається в район (до об’єкта) проведення терористичного акту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Воробьев И. Н. Развитие тактики в войнах и вооруженных конфликтах XX века / И. Н. Воробьев // Военная мысль. – 2001. – № 2. – С. 15–23.

Воробьев И. Н. Организация борьбы с диверсионно-террористическими формированиями противника в операции / И. Н. Воробьев, В. А. Киселев // Военная мысль. – 2006. – № 5. – С. 2–8.

Орлов М. М. Організація застосування частин ВВ з охорони ОВДО / М. М. Орлов, І. О. Кириченко, Д. В. Павлов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – 307 с.

Бацамут В. М. Оцінка можливостей підрозділів спеціального призначення щодо проведення оточення та знищення збройних угруповань / В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2006. – № 1. – С. 34–39.

Довбня В. В. Оцінка можливостей підрозділів спеціального призначення щодо проведення пошуку / В. В. Довбня, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2005. – № 4. – С. 11–16.

Аллеров Ю. В. Методичні підходи щодо визначення можливостей підрозділів спеціального призначення під час проведення пошуку диверсійно-розвідувальних груп / Ю. В. Аллеров, В. В. Бурков, В. В. Обрядін // Збірник наукових праць ХУ ПС. – Х. : ХУ ПС. – 2007. – Вип. 1 (13). – С. 104–106.

Абчук В. А. Поиск объектов / В. А. Абчук, В. Г. Суздаль. – М. : Сов. радио, 1977. – 336 с.

Вентцель Е. С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М. : Высш. шк., 2007. – 479 с.

Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – М. : Наука, 1986. – 544 с.

Кудрявцев Е. М. MATHCAD 2000. Символьное и численное решение разнообразных задач / Е. М. Кудрявцев. – М. : ДМК Пресс, 2001. – 576 с.
Copyright (c) 2019 І. Yu. Birykov, V. V. Obryadin, V. Yu. Panchenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР