DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/2/144471

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЄДИНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ШЛЯХОМ РАНЖУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАВДАНЬ

М. М. Orlov

Анотація


Обґрунтовано метод визначення рівня повноважень єдиного органу управління регіональних сил охорони правопорядку шляхом ранжування управлінських завдань, який може бути застосований у разі формування органів будь-якого рівня управління силових структур.


Повний текст:

PDF

Посилання


Орлов М. М. Модель формування регіональних органів управління сил охорони правопорядку / М. М. Орлов // Честь і закон. – 2008. – № 2. – С. 28–34.

Орлов М. М. Методичні підходи щодо обґрунтування структури регіонального органу управління силами охорони правопорядку / М. М. Орлов // Пріоритетні напрямки підвищення ефективності діяльності правоохоронних структур і військових формувань України : матеріали наук.-практ. конф., Хмельницький, 17 трав. 2007 р. – Хмельницький : Нац. акад. ДПСУ, 2007. – С. 54–55.

Миколайчик З. Решение проблем в управлении. Принятие решений и организация работ : пер. с польск. / З. Миколайчик. – Х. : Гос. екон. ун-т “Гуманитарный центр”, 2004. – 472 с.

Романовський А. Г. Основи теорії управління соціальними системами: навч. посіб. / А. Г. Романовський. – Х. : Нац. техн. ун-т “ХПІ”, 2001. – 195 с.

Протасенко К. О. Комплексний механізм державного управління Воєнною організацією України / К. О. Протасенко // Честь і закон. – 2009. – № 4. – С. 37–41.

Орлов М. М. Роль і місце начальника управління територіального командування внутрішніх військ, як керівника регіонального органу управління військами із складу регіональних сил охорони правопорядку / М. М. Орлов // Наукове забезпечення службовобойової діяльності внутрішніх військ МВС України : зб. тез доповідей наук.-практ. конф., Харків, 17 – 18 берез. 2010 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 54, 55.

Про Кабінет Міністрів України : закон України. – Ресурсний доступ: http://portal.rada.gov.ua/contol/uk/publish/artide/news – Назва з екрану.

Полищук Ю. М. Теория автоматизированных банков информации : учеб. пособие / Ю. М. Полищук, В. Б. Хон. – М. : Высш. шк., 1989. – С. 71–80.

Орлов М. М. Про необхідність і напрями удосконалення регіональної системи управління внутрішніх військ / М. М. Орлов // Проблемні питання службово-бойового застосування сил охорони правопорядку на сучасному етапі : зб. тез доповідей наук.-практ. конф., Харків, 4 – 5 берез. 2008 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – С. 18–20.

Орлов М. М. Методика визначення показника якості роботи органу управління встановленої структури / М. М. Орлов // Системи озброєння і воєнна техніка. – Х. : Харк. ун-т Повітряних Сил, 2007. – Вип. 1 (9). – С. 56–60
Copyright (c) 2020 М. М. Orlov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР