СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ, ЗМІСТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Автор(и)

  • О. О. Illiuk

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/2/144474

Анотація

Розглянуто місце морально-психологічного стану особового складу у структурі людського фактора. Проаналізовано філософсько-етимологічну взаємозалежність змісту і логічних обсягів морального духу та морально-психологічного стану особового складу. Визначено сутність морально-психологічного стану, зміст його складників. Запропоновано методику оцінювання морально-психологічного стану особового складу частин і підрозділів.

Посилання

Криворучко П. П. Морально-психологічний стан військового підрозділу: оцінка та прогнозування: навч. посіб. / П. П. Криворучко, О. Ф. Хміляр, Р. А. Шпак, С. В. Василенко. – К. : Молода нація, 2005. – 63 с.

Московчук Ю. А. Методика оцінки морально-психологічного стану частин і підрозділів Збройних сил України / Ю. А. Московчук. – Вінниця: ВПСУ, 1997. – 23 с. Честь і закон № 2/2010 74

Зельницький В. А. Структура моральнопсихологічного стану військового підрозділу / В. А. Зельницький // Збірник наукових праць КВГІ. – 1997. – Вип. 1(6). – С. 27–32.

Варій М. Й. Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні : моногр. / М. Й. Варій. – Львів: ВВП ДУ “ЛП”, 1996. – 311 с.

Алещенко В. І. Морально-психологічне забезпечення застосування військ (сил): становлення та сутність : навч.-метод. посіб. / В. І. Алещенко. – К. : НАОУ, 1999. – 56 с. 6. Іллюк О. О. Методика оцінювання морально-психологічного стану особового складу частин і підрозділів / О. О. Іллюк // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції Академії ВВ МВС України, Харків, 17-18 березня 2010 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 48, 49.

Хоменко Е. А. Логика : учеб. пособие / Е. А. Хоменко. – [изд. 2-е]. – М. : Воениздат, 1976. – 208 с.

Канке В. А. Философия. Исторический и системный курс : учебник для вузов / В. А. Канке. – [изд. 5-е, перераб. и доп.] – М. : Логос, 2005. – 376 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – [изд. 8-е]. – М. : Сов. энцикл., 1970. – 900 с.

Философский словарь. – М. : Политиздат, 1980. – 444 с.

Іллюк О. О. Комплексний підхід до визначення сутності, змісту та оцінювання морального духу особового складу / О. О. Іллюк // Честь і закон. – 2009. – № 4. – С. 75–83.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті