DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/4/144991

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ МОТОРИЗОВАНИХ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН МІЛІЦІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

S. О. Kuznichenko

Анотація


Розглянуто поняття, сутність та особливості службово-бойової діяльності спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України під час виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також порядок взаємодії з органами внутрішніх справ у зазначених умовах.

Повний текст:

PDF

Посилання


Діяльність органів внутрішніх справ в умовах дії режиму надзвичайного стану, введення якого зумовлено виникненням надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру : навч.-практ. посіб. / уклад. : В. В. Конопльов, С. О. Кузніченко, Ю. В. Дубко та ін. – Сімферополь : КЮІ ОДУВС, 2008. – 72 с.

Кириченко І. О. Шляхи вдосконалювання наукового супроводу службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку / І. О. Кириченко, В. Ю. Богданович, В. В. Крутов та ін. // Честь і закон. – 2009. – № 1. – С. 3–23.

Про правовий режим надзвичайного стану : закон України від 16 берез. 2000 р. № 1550-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

Про заходи щодо вдосконалювання управління силами і засобами органів і підрозділів внутрішніх справ республіки : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17 квіт. 1991 р. № 134.

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України : закон України від 26 берез. 1992 р. № 2235-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Про міліцію : закон України від 20 груд. 1990 р. № 565-ХІІ // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

Про затвердження Тимчасового положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 5 лип. 2005 р. № 521 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 31. – Ст. 1904.

Кузніченко С. О. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-правові питання) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кузніченко Сергій Олександрович. – Х., 2001. – 225 с.

Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про затвердження Статуту патрульнопостової служби міліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28 лип. 1994 р. № 404.
Copyright (c) 2021 S. О. Kuznichenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР