DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/4/145003

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

B. D. Borodin

Анотація


Проведено аналіз проблеми співвідношення виховної роботи та морально-психологічного забезпечення у системі несилового впливу на свідомість військовослужбовців внутрішніх військ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141 [відновлена відповідно до рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 р.].

Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України [затв. Указом Президента України “Про Концепцію виховної роботи у Збройних Cилах та інших військових формуваннях України” від 04.09.1998 р. № 981/98 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 28/2004 (28/2004) від 12.01.2004 р. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Концепція гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України [схвалена Указом Президента України від 12 січня 2004 р. № 28/ 2004]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Концепція розвитку Збройних Сил України на 2011 – 2015 роки (проект) // Сайт Департаменту преси та інформації МО України. – Режим доступу : www.mil.gov.ua

Быков А. В. Организационно-правовые основы деятельности жандармерии западноевропейских государств в обеспечении общественной безопасности : дис. … канд. юрид. наук / А. В. Быков. – М., 1998.

Смирнов Л. Л. Организационно-правовые основы формирования и функционирования Национальной жандармерии Франции : дис. … канд. юрид. наук / Л. Л. Смирнов. – М., 2003.

Звернення Президента України В. Ф. Януковича до українського народу 3 червня 2010 року // Президентський вісник. – 2010. – 4 черв.
Copyright (c) 2020 B. D. Borodin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР