DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/1/145799

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

S. М. Svystovych, М. М. Orlov

Анотація


На підставі аналізу існуючого стану інформаційного забезпечення органів управління внутрішніх військ визначено можливі напрямки вдосконалювання навичок їх підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях з використанням сучасних інформаційних технологій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України : закон України від 26.03.1992 р. № 2235-ХII // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 36–397.

Методичний посібник з організації управління силами та засобами Збройних Сил України у кризових ситуаціях. – К.: ГШ ЗСУ, 2006. – 85 с.

Бабков Ю. П. Аналіз планування дій внутрішніх військ у складі територіальної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру / Ю. П. Бабков, В. В. Антонець // Честь і закон. – Х.: Акад. ВВ МВС України, 2007. – № 3. – С. 49–50.

Державний класифікатор надзвичайних ситуацій. – К.: Держстандарт України, 2002. – С. 25–28. 5. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру : закон України від 08.06.2000 р. № 1809-III // Відомості Верхов. Ради України. – 2000. – № 27. – Ст. 20.
Copyright (c) 2021 S. М. Svystovych, М. М. Orlov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР