DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/1/145801

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДИВЕРСІЙНОРОЗВІДУВАЛЬНИХ І ТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У МІСЦЯХ (РАЙОНАХ) ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

V. P. Gorodnov, V. А. Kyrylenko, R. G. Karataev

Анотація


Розроблено модель та алгоритм визначення ймовірності проведення диверсійно-розвідувальних і терористичних операцій у місцях (районах) відповідальності органу охорони державного кордону на підставі інформації, отриманої від різних джерел інформації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про основи національної безпеки України : закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Верховна Рада України.  [Електронний ресурс].  Режим доступу: 02.06.2008: .  Загол. з екрану.  Мова укр.

Про Державну прикордонну службу України : закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV // Верховна Рада України.  [Електронний ресурс].  Режим доступу: 27.05.2008: .  Загол. з екрану.  Мова укр.

Городнов В. П. Загрози національній безпеці держави в прикордонній сфері та їх інформаційні ознаки / В. П. Городнов, В. А. Кириленко, Р. Г. Каратаєв // Зб. наук. пр. – Ч. ІІ. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2008. – № 43. – С. 6–16.

Литвин М. М. Методики оперативнотактичних розрахунків : навч. посіб. / М. М. Литвин, А. Б. Мисик, І. С. Катеринчук. − Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2004. − 81 с.

Городнов В. П. Показники якості інформації, яка використовується при управлінні в ДПСУ / В. П. Городнов, В. А. Кириленко, Р. Г. Каратаєв // Зб. наук. пр. – Ч. ІІ. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2008. – № 44. – С. 18–23.

Про затвердження Інструкції про порядок оцінки інформації за методом 4x4 : наказ Адм. ДПСУ № 44 від 19.01.2008 р.

Городнов В. П. Вища математика (популярно, із прикладами) : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. П. Городнов; Нар. укр. акад. [каф. математики і мат. моделювання]. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 384 с.
Copyright (c) 2021 V. P. Gorodnov, V. А. Kyrylenko, R. G. Karataev

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР