Problem questions of scientific support of service and combat activities of law-enforcement forces

Authors

  • S. О. Kuznichenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/2/145810

Abstract

This article deals with separate questions of expansion of scientific branches namber within the scientific speciality “Service-combat activity of law-enforcement forces”.

References

Ложкин Н. Е. Планирование действий органов внутренних дел в особых условиях / Н. Е. Ложкин. – М. : Акад. МВД СССР, 1989. – 112 с.

Майдыков А. Ф. Проблемы научного управлення органами внутренних дел в особых условиях / А. Ф. Майдыков // Тр. Акад. МВД СССР. – М., 1991. – С. 7–18.

Микеев А. К. Управление силами и средствами органов внутренних дел при ликвидации последствий радиактивного и химического заражения местности : лекция / А. К. Микеев. – М. : Акад. МВД РФ, 1995. – 58 с.

Шмаков О. М. Напрямки розвитку внутрішніх військ МВС України / О. М. Шмаков, О. В. Лавніченко // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – № 3 – С. 3–11.

Ярмиш О. Н. Розроблення й упровадження системи управління якістю (СУЯ) у МВС України: стан і перспективи / О. Н. Ярмиш // Розроблення й упровадження системи управління якістю у МВС України: стан і перспективи : зб. матеріалів наук.практ. конф. / за заг. ред. О. Н. Ярмиша. – К. : ДНДІ МВС України, 2008. – С. 9–22.

Подмаркова І. П. Критерії ефективності правоохоронної діяльності: науково-практичні рекомендації / І. П. Подмаркова. – Донецьк: Донецьк. юрид. ін-т ЛДУВС ім. Е. О. Дидоренка, 2008. – 84 с.

Городнов В. П. Проблеми щодо оцінювання ефективності службово-бойової діяльності частин і підрозділів внутрішніх військ та принципи їх вирішення / В. П. Городнов, В. І. Воробйов, О. І. Цис // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – № 1. – С. 10–17.

Кафедра СБД ВВ СПб. ВИ ВВ МВД РФ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vivv.spb.ru/ showpage.php?id=59.

Issue

Section

Articles