DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/2/145811

ТИПОВА СХЕМА РЕАГУВАННЯ СИЛ ЄДС НА АВАРІЇ З ВИКИДАННЯМ СИЛЬНОДІЮЧИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН, ЯКА ЗУМОВЛЮЄ ОПЕРАТИВНИЙ РІВЕНЬ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ДІЙ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

V. V. Antonets, Yu. P. Babkov, М. О. Ermoshyn

Анотація


Класифіковано дії сил охорони правопорядку у формі службово-бойових дій як оперативне застосування. Розроблено типову схему реагування сил Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (ЄДС) на аварії з викиданням (загрозою викидання) сильнодіючих отруйних речовин, яка зумовлює оперативний рівень службово-бойових дій внутрішніх військ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Статут бойової служби військ внутрішньої та конвойної охорони : наказ МВС України № 050 від 10.11.1994 р.

Настанова зі служби спеціальних моторизованих військових частин міліції : наказ МВС України № 915 від 24.11.1996 р.

Тимчасове положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України : наказ МВС України № 521 від 05.07.2005 р.

Настанова з бойової служби військових частин з конвоювання внутрішніх військ МВС України : наказ МВС України № 907 від 20.11.1999 р.

Шмаков О. М. Оперативні форми службовобойових дій внутрішніх військ МВС України / О. М. Шмаков // Честь і закон. – Х.: Акад. ВВ МВС України. – 2004. – № 1. – С. 3–6.

Про затвердження Настанови про дії органів, підрозділів внутрішніх справ, з’єднань, військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів МВС України з ліквідації масових заворушень : наказ МВС України № 1345 від 11.11.2003 р.

Про затвердження Настанови про заходи органів, підрозділів внутрішніх справ, частин внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку : наказ МВС України № 230 від 24.04.1998 р.

Бандурка А. М. Действия органов внутренних дел по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций / А. М. Бандурка // Проблемы пожарной безопасности. – 1993. – № 2. – С. 10–13.

Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України / О. М. Бандурка. – Х. : Ун-т внутрішніх справ, 1998. – 480 с.

Кузніченко С. О. Органи внутрішніх справ в Єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: організаційно-правові питання / С. О. Кузніченко // Вісн. Ун-ту внутрішніх справ. – 2000. – № 11. – С. 102–106.

Лаптій В. А. Органи внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій: Правове регулювання управлінської діяльності / В. А. Лаптій // Українська академія внутрішніх справ. Науковий вісник. – 1996. – № 1. – С. 71–77.

Ложкин Н. Е. Планирование действий органов внутренних дел в особых условиях / Н. Е. Ложкин. – М. : Акад. МВД СССР, 1989. – 112 с. 13. Столяр Ю. В. Теоретичні основи реагування на надзвичайні ситуації / Ю. В. Столяр. – Кам’янець-Подільський : Військово-інженерний інститут при Подільській державній аграрнотехнічній академії, 2005. – 248 с.
Copyright (c) 2020 V. V. Antonets, Yu. P. Babkov, М. О. Ermoshyn

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР