Typical scheme of USS forces reaction on disasters with emission of strong poisonous substances which predetermines the operative level of service-combat actions of the Interior Troops

Authors

  • V. V. Antonets
  • Yu. P. Babkov
  • М. О. Ermoshyn

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/2/145811

Abstract

 

The actions of law-enforcement forces are classified in the form    of service-combat actions as operative application. This article gives typical scheme of reaction of forces of Uniform state system of prevention and reaction to emergency situations of technical and natural character (USS) on disasters with emission (emission threat) of strong poisonous substances. This scheme predetermines  the operative level of service-combat actions of the Interior Troops.

References

Статут бойової служби військ внутрішньої та конвойної охорони : наказ МВС України № 050 від 10.11.1994 р.

Настанова зі служби спеціальних моторизованих військових частин міліції : наказ МВС України № 915 від 24.11.1996 р.

Тимчасове положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України : наказ МВС України № 521 від 05.07.2005 р.

Настанова з бойової служби військових частин з конвоювання внутрішніх військ МВС України : наказ МВС України № 907 від 20.11.1999 р.

Шмаков О. М. Оперативні форми службовобойових дій внутрішніх військ МВС України / О. М. Шмаков // Честь і закон. – Х.: Акад. ВВ МВС України. – 2004. – № 1. – С. 3–6.

Про затвердження Настанови про дії органів, підрозділів внутрішніх справ, з’єднань, військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів МВС України з ліквідації масових заворушень : наказ МВС України № 1345 від 11.11.2003 р.

Про затвердження Настанови про заходи органів, підрозділів внутрішніх справ, частин внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку : наказ МВС України № 230 від 24.04.1998 р.

Бандурка А. М. Действия органов внутренних дел по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций / А. М. Бандурка // Проблемы пожарной безопасности. – 1993. – № 2. – С. 10–13.

Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України / О. М. Бандурка. – Х. : Ун-т внутрішніх справ, 1998. – 480 с.

Кузніченко С. О. Органи внутрішніх справ в Єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: організаційно-правові питання / С. О. Кузніченко // Вісн. Ун-ту внутрішніх справ. – 2000. – № 11. – С. 102–106.

Лаптій В. А. Органи внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій: Правове регулювання управлінської діяльності / В. А. Лаптій // Українська академія внутрішніх справ. Науковий вісник. – 1996. – № 1. – С. 71–77.

Ложкин Н. Е. Планирование действий органов внутренних дел в особых условиях / Н. Е. Ложкин. – М. : Акад. МВД СССР, 1989. – 112 с. 13. Столяр Ю. В. Теоретичні основи реагування на надзвичайні ситуації / Ю. В. Столяр. – Кам’янець-Подільський : Військово-інженерний інститут при Подільській державній аграрнотехнічній академії, 2005. – 248 с.

Issue

Section

Articles